Heeft u vragen? Stuur dan een mail naar info@gbbergen-nh.nl

BUCH

BUCH
29/06/2017 gbbergen

BUCH

Inmiddels is er nu een half jaar ervaring opgedaan met de werkorganisatie BUCH. Het is een goed teken dat het bij een aantal afdelingen nauwelijks merkbaar is, dat het anders wordt aangestuurd.

Gelukkig worden problemen niet onder de tafel geveegd, anders hadden wij daar zeker vragen over gesteld. Er is gekozen voor flexibele werkplekken en daarvoor zijn een goede Laptop en een mobile telefoon onontbeerlijk. Laat dit nu om allerlei redenen pas na een half jaar mogelijk zijn? Het heeft voor veel logistieke problemen en bereikbaarheid op het juiste moment gezorgd. Er is extra geïnvesteerd in de ICT, want dat is in een ambtelijke samenwerking onmisbaar. De besparingen op dit nieuwe model laten nog even op zich wachten. Teleurstellend, want dat was wel onze eis (30%besparing). Juist vanuit het vermoeden, dat de kostenbesparing tegen zou vallen, hebben we tegen de ambtelijke fusie gestemd.

Op het terrein van ambtelijke werkcultuur is nog heel wat te winnen, want er is nog veel oud denken, in de trant van “wij weten wel wat goed voor u is”. De communicatie laat nogal eens te wensen over. De BUCH heeft hoog in het vaandel staan: samen met inwoners tot mogelijkheden en oplossingen komen. We gaan het misschien nog meemaken???? Of gaan we daar zelf maar voor na de verkiezingen?