Heeft u vragen? Stuur dan een mail naar info@gbbergen-nh.nl

Installatie Mariëlla van Kranenburg 11 april 2019

Installatie Mariëlla van Kranenburg 11 april 2019
07/05/2019 annelies anema
Installatie Mariëlla van Kranenburg

Installatie fractievoorzitter Mariëlla van Kranenburg

Installatie fractievoorzitter Mariëlla van Kranenburg

Donderdagavond 11 april 2019 is ons nieuwe raadslid c.q. fractievoorzitter Mariëlla van Kranenburg geïnstalleerd. Wat een topper, ze heeft direct 2 ingebrachte moties verzilverd. Wat zijn wij trots op deze krachtige, stoere, principiële en aimabele dame die Gemeentebelangen vanaf nu in haar eentje vertegenwoordigt in de raad. Uiteraard met de steun van collega’s Cor Kraakman, Hans Haring, Thijs Bijl, Jeroen Galavazi, Michel Heusy, Michiel van den Busken en Annelies Anema. Maar nog belangrijker: met de steun van onze achterban, die er onvoorwaardelijk voor ons was de afgelopen weken!

Helaas was er vanavond geen ruimte voor de ‘maidenspeech’ (debuutrede) van Mariëlla, maar hierbij delen wij het graag met u!

Geachte voorzitter, college, raadsleden en toehoorders,
Vandaag heb ik de eer toe te treden tot het gezelschap van inwoners die binnen ons democratisch bestel de nobele taak heeft volksvertegenwoordiger te zijn via het Raadlidsmaatschap.

Ik sta hier in het wit gekleed om mijn eer te bewijzen aan de vrouwen die ruim honderd jaar geleden voor mij het pad geëffend hebben en er voor zorgden dat vrouwen in 1919 het actieve kiesrecht kregen.
Vrouwen zoals Aletta Jacobs: o.a. oprichtster van de Vereniging voor Vrouwenkiesrecht, sociaal gedreven, onvermoeibaar ondanks tegenslagen op haar pad liet zij zich nooit kisten. Suze Groeneweg; het allereerste vrouwelijke Tweede Kamerlid. Dankzij haar inspanningen werd het vanaf 1931 mogelijk vrouwelijke burgemeesters te benoemen. Wilhelmina Hofman-Poot, in 1919 de eerste vrouw die wethouder werd in Oostzaan.
En om te eindigen met Mathilde Haan: in 1919 het eerste vrouwelijke raadslid in Nederland.

In mijn geboortejaar bijna een half decennium later was slechts 4 procent van de raadsleden vrouw. En als ik nu hier om mij heen kijk bestaat meer dan de helft van onze Raad uit vrouwen. Wat is er veel bereikt in honderd jaar. Met het algemeen kiesrecht hebben alle stemgerechtigde inwoners het recht van vertegenwoordiging gekregen.

Graag wil ik verder gaan in het heden. Wij horen telkens berichten in de media dat onze democratie onder druk staat en dat kiezers niet meer weten wie te geloven.
Recent heeft u allen aan de inwoners bekend gemaakt dat u graag met elkaar verder wil in nieuw vertrouwen.
Dit vertrouwen heeft met de gebeurtenissen van afgelopen week, ook in de ogen van veel inwoners van onze gemeente een forse deuk opgelopen. Kiezers hebben vertrouwen verloren. Kiezers zijn bedrogen.

Het huidige kiesstelsel laat inderdaad toe dat Raadsleden kunnen opstappen, overlopen naar een ander partij en hun zetels meenemen. Maar zoals minister Ollongren van Binnenlandse Zaken al eerder vast stelde ‘Het is onwenselijk als politici afsplitsen vanwege persoonlijke ambities of belangen’.
Met het opstappen en meenemen van twee zetels van Gemeentebelangen naar de fractie van de VVD, zijn 20 procent van de kiezers in onze gemeente bedrogen, door twee volksvertegenwoordigers die gezamenlijk nog niet eens 1 procent van alle stemmen in onze gemeente trokken.

Als wij als volksvertegenwoordigers het vertrouwen in ons bestel en het geloof in lokale democratie willen versterken is dit NIET de wijze waarop dat moet gebeuren. Deze handelswijze is mijns inziens een vorm van minachting naar de kiezers toe. Wat je als inwoner ook kiest in goed vertrouwen, kan door deze daden zo maar omslaan in wantrouwen. Wat voor vertrouwen kan een kiezer dan nog hebben in dit bestel?
Het feit dat er naar eigen zeggen van één van mijn voormalige fractieleden meerdere gegadigden naar zijn hand hebben gedongen, geeft dit schouwspel nog een extra bittere nasmaak.

Als dit de wijze is waarop u met elkaar vertrouwen vorm geeft dan is het inderdaad maar beter dat mijn fractie hier geen deel van uit maakt. Ik ga dan ook maar uit van verantwoord vertrouwen.

Ik sta daarom ook in het wit, niet om de overgave van mijn fractie te symboliseren maar als symbool van hoop en van een nieuw begin van mijn relatie met inwoners en de kiezers die mijn fractie oprecht vertrouwen hebben geschonken. Ik hoop zelf oprecht dat ik mag bijdragen aan een mooier Bergen.

Graag eindig ik met de woorden van Aletta Jacobs:
uit (de) strijd valt heel veel leering te trekken. Duidelijk toont zij aan, dat een strijd voor ene grote, rechtvaardige zaak niet door tegenkanting gedood kan worden. Hoogstens kan men den voortgang bemoeilijken en het eindpunt verschuiven.
Was getekend: raadslid Mariëlla van Kranenburg