Heeft u vragen? Stuur dan een mail naar info@gbbergen-nh.nl

11 april 2019 – motie Gemeentebelangen aangenomen

11 april 2019 – motie Gemeentebelangen aangenomen
24/09/2020 gbbergen
In de media
‘motie vreemd’ aan de orde van de vergadering

11 april – persbericht

Conclusie

Draagt het het college op:

  1. Om de raad, betrokkenen en inwoners van de gemeente Bergen antwoord te geven op de uit bovenstaande voortvloeiende vragen
  2. Een overzicht te geven van de geplande of in te plannen voorgenomen acties
  3. En de antwoorden binnen twee weken na deze vergadering te verstrekken