Heeft u vragen? Stuur dan een mail naar info@gbbergen-nh.nl

19 juni 2019 Vastgoedtransacties in de gemeente Bergen

19 juni 2019 Vastgoedtransacties in de gemeente Bergen
25/09/2020 annelies anema
19 juni 2019 Vastgoedtransacties in de gemeente Bergen

19 juni 2019 – NH Nieuws

Met stijgende verbazing heeft Gemeentebelangen kennis genomen van de rapportages van NH nieuws over een vijftiental bijzondere vastgoed transacties in de gemeente Bergen.
Bijna twee miljoen euro gemeenschapsgeld blijkt niet ten goede te zijn gekomen aan de inwoners van de Egmonden, Schoorl en Bergen. In enkele gevallen blijkt gemeentelijk vastgoed voor 10 % van de WOZ waarde te zijn verkocht. De door GB geraadpleegde vastgoed experts en juristen zijn ook verbijsterd dat dit heeft kunnen plaatsvinden zonder dat de Raad goed hierover geïnformeerd werd. De door Wethouder Valkering genoemde sociale component is nobel, maar zal nimmer 10% van de WOZ waarde bedragen. Een gemeente die bij vastgoed verkopen aan winstminimalisatie doet geeft te denken over de kwaliteit van het bestuur.

De rol van de gemeentelijke afdeling Vastgoed en Grondzaken in dit dossier roept ook de nodige vragen op. Dat zij niet alleen verantwoordelijk zijn voor de verkoop van dit gemeentelijk vastgoed maar ook een grote rol spelen in alle vier projecten die veel maatschappelijke onrust in onze kernen hebben veroorzaakt, maakt het extra belangrijk dat het functioneren van deze afdeling grondig wordt doorgelicht.

In de accountantsverklaring behorend bij de Jaarrekening van 2018 stelt deze dat de ‘gemeente Bergen c.q. de Werkorganisatie BUCH nog geen overkoepelende risicoanalyse/anti-corruptiebeleid heeft opgesteld’, deze constatering baart ons ernstige zorgen. In het formatieakkoord wordt gerept over actief integriteitsbeleid dat er voor zorgt dat ieder schijn van belangenverstrengeling wordt vermeden.

Om deze doelen te bereiken zal een interne rapportage ons inziens niet voldoende zijn. Wij delen de mening van advocaat mr. van Weeren dat er een onafhankelijk onderzoek naar de verkoop van het vastgoed dient plaats te vinden.

De afgelopen dagen hebben wij in de diverse Raadscommissies veelvuldig het woord integriteit voorbij horen komen. Wij roepen hierbij onze collega’s in de verschillende fracties dan ook op om onze oproep voor een diepgaand extern onderzoek naar dit dossier alsmede alle processen en verantwoordelijken die hierbij een rol speelden te steunen.