Heeft u vragen? Stuur dan een mail naar info@gbbergen-nh.nl

29 september 2020 Raadsvergadering over de beoogde voetbalfusielocatie in Egmond aan den Hoef

29 september 2020 Raadsvergadering over de beoogde voetbalfusielocatie in Egmond aan den Hoef
30/09/2020 annelies anema
Hierbij de bijdrage van onze fractievoorzitter Mariëlla van Kranenburg tijdens de Raadsvergadering gisteravond over het vaststellen van het bestemmingsplan ‘Voetbalcomplex Egmond aan den Hoef en vrijkomende locaties’.

Wij zijn hier vanavond aanwezig om weer een beslissing te nemen over het bestemmingsplan ‘Voetbalcomplex Egmond aan de Hoef en vrijkomende locaties’ nadat de Raad van State het eerdere bestemmingsplan heeft vernietigd.

Als je het Raadsvoorstel leest dan blijkt dat het college zich in haar onmetelijke wijsheid op het standpunt stelt dat dit vernietigde plan met de door het college opgestelde reparatie en de bijgevoegde informatie voldoende is om ons als Raad vanavond een besluit te laten nemen.
Johan Cruyff zei ooit ‘ als je een speler ziet sprinten dan is hij te laat vertrokken “. Dat gevoel heeft mijn fractie nu ook. Waarom moet er met zoveel spoed een besluit worden genomen over dit dossier? Het heeft toch niets te maken met het feit dat in oktober de Provincie een nieuwe omgevingsverordening aanneemt, waarbij de beoogde fusielocatie tot natuur wordt bestemd en dit hele plan een zachte dood sterft?

Het staat buiten kijf dat de door de drie clubs gewenste fusieclub belangrijk is voor de gemeenschap binnen de Egmonden. Het fuseren van de drie Egmondse voetbalclubs en het faciliteren daarvan door de gemeente, staat wat Gemeentebelangen betreft op geen enkele wijze ter discussie. Laat dat duidelijk zijn!

Maar hoe is het mogelijk om voor ons als Raad een weloverwogen besluit te nemen als de benodigde informatie onvolledig of onjuist aan ons wordt aangeboden. Een besluit dat voldoet aan de doelmatigheids- en rechtmatigheidseisen die ten grondslag liggen aan een dergelijke beslissing.

Op het nadrukkelijke verzoek van Gemeentebelangen naar aantallen VELDSPELENDE leden, kreeg Gemeentebelangen vanuit de gemeente te horen dat dat 945 zou zijn. Maar een dag later meldde de clubs in hun antwoord aan de Sportraad zelf, dat het 743 spelers betreft. Vanavond geeft de gemeente net voor aanvang van deze vergadering ook aan dat het 743 spelers betreft. Zeer verwarrend voor ons als Raad.

Ook is er geen duidelijkheid over het aantal ingeschreven elftallen. Volgens de opgevraagde cijfers bij de KNVB van de Sportraad gaat het om 51 teams, maar de gemeente rept ook in het net verschafte overzicht van 60-74 teams en nu begrijp ik vanmiddag vanuit één van de clubs dat het 53 teams betreft.
Wat is correct?
Zelf ben ik maar een belronde gaan doen bij vergelijkbare voetbalclubs in de regio. En wat blijkt:
– Vrone uit St Pancras met 773 leden heeft 4 velden
– WSV 1930 uit Wormer met 767 leden heeft 3 velden
– Koedijk 1028 leden heeft 4,5 veld
– Always Forward uit Hoorn met 1271 leden heeft 4 velden
– FC Den Helder kon zelfs tot 1100 leden doorgroeien met 4 velden
Waarom zijn er dan in Egmond met 743 leden 5 velden nodig?
Of kan er makkelijk met 4 velden ook een prachtig fusiecomplex komen? Want een aantal teams speelt niet op een volledig veld maar slechts een deel ervan.

Bij de stukken was nog een opvallende berekening met betrekking tot het aantal teams: het gaat om bijlage 11 veldbehoefte en bijlage 11 veldbehoefte inclusief ledenverlies. Vermeld bijlage 11 veldbehoefte dat er 60 teams zijn, bijlage 11 inclusief ledenverlies meld dat we met 63 teams te maken hebben. Wat is juist?

Ook de financiële onderbouwing van dit voorstel is uiterst summier. Zo summier dat het bij wijze van spreken op een bierviltje past. We hebben nog nooit een officieel stuk gezien waarin de stichtingskosten helder zijn uitgelegd. Want is de kostenraming nou 4,8 of 5,2 of 7 miljoen? Of gaat het bedrag straks nog hoger uitvallen? Welke posten onbekend gaan er nog erbij komen?

Er komt een korting op de fondsen die de gemeente krijgt van het Rijk. Een korting die deze Raad zo deed schrikken dat zij in juni nog een motie aannam met de volgende tekst:
“Aangekondigde aanpassingen in de Rijksbijdragen, maken dat beslissingen met vergaande financiële consequenties een grote impact hebben op onze gemeentelijke financiën.” Maar vanavond slaat, zoals het er nu uitziet, de meerderheid deze wijze woorden in de wind.

De fusie van de voetbalclubs in Bergen en Schoorl behelsde een fractie van deze kosten. Ook voor Egmondse fusieclubs zou dit nog steeds kunnen. Een kunstgrasveld aanleggen kost ongeveer een half miljoen euro. Dus stel dat we voor twee kunstgrasvelden een miljoen reserveren. We adviseren ook de aanleg van een mini kunstgras veld. Laten we de totale kosten voor de velden op 1,2 miljoen ramen. Voeg daarbij de WOZ waarde van de opstallen van de drie clubs. Dan kunnen wij als Raad in plaats van 7 miljoen euro voor ruim 2,5 miljoen een prachtig complex op één van de bestaande locaties aanleggen. Is dit niet juist in het algemeen belang?!

Wat Gemeentebelangen ook verbaasd is dat wij met grote regelmaat van collega’s in de Raad vernemen dat woningbouw in de Egmonden prioriteit nummer één hoort te zijn. Zijn zij zich er wel voldoende van bewust dat zij -door vanavond voor deze bestemmingsplannen te stemmen- twee prachtige woningbouwlocaties opgeven? Zowel het Egmondia- als het Adelbert-terrein zouden de bestemming woning kunnen krijgen. Maar met het voorliggende Raadsvoorstel gaat dat niet gebeuren. En vervallen er dus zomaar twee prima bouwlocaties in de Egmonden. Het is voor Gemeentebelangen en inwoners is in ieder geval duidelijk dat een voetbalcomplex belangrijker wordt geacht dan woningbouw. Fijn dat dit nu voor iedereen helder is.

Nadat de Raad van State het eerdere plan had vernietigd, hoopte Gemeentebelangen dat het college van deze gelegenheid gebruik zou maken om de eerder genomen beslissing en het daaraan voorafgaande besluitvormingstraject, nog eens goed tegen het licht te houden. Juist nu, met alle onzekerheden die er voor onze gemeente zijn en er voor onze economische welvaart zijn. Dat wij vanavond een Corona-proof beslissing zouden kunnen nemen. Niets is minder waar.

Het positiespel vanavond is overduidelijk: coalitiepartijen spelen een thuiswedstrijd en de oppositie staat op achterstand.
Maar ook de voetbalclubs komen door dit besluit niet ineens in het linker rijtje terecht. Er zullen nog de nodige rechtszaken worden gevoerd en ook discussies met de provincie zullen nog de nodige voeten in aarde hebben.
Er worden om in voetbaltermen te blijven “dure punten gemorst” waar onze gemeenschap niet op zit te wachten. Iets waar men zich in 2017, toen dit plan in eerste instantie werd gelanceerd, wel degelijk van bewust was. Zo staat bij de beschouwing mogelijke fusielocaties voor de drie Egmondse voetbalclubs het volgende: “ Indien het sportcomplex aan de Hogedijk de fusielocatie is, is de verwachting dat er aanzienlijk minder bezwaren zullen zijn.” Er is dus willens en wetens door het college gekozen voor de weg van de meeste weerstand! Dat is toch wel opmerkelijk.

De hele gang van zaken betreurt de fractie van Gemeentebelangen ten zeerste. Wij vrezen dat als ooit alle juiste cijfers boven water zijn gekomen, wij met zijn allen -in de woorden van de bekende sportjournalist Herman Kuiphof -het gevoel gaan krijgen : “Zijn we er toch ingetuind “.