Heeft u vragen? Stuur dan een mail naar info@gbbergen-nh.nl

3 juli 2020 Motie door Gemeentebelangen en VVD geïnitieerd, unaniem aangenomen.

3 juli 2020 Motie door Gemeentebelangen en VVD geïnitieerd, unaniem aangenomen.
26/09/2020 annelies anema

3 juli 2020 Motie geïnitieerd door Gemeentebelangen en VVD, unaniem aangenomen.

Met inachtneming van het feit dat:

1. De Raad van Bergen op 30 januari jl raadsbreed een motie heeft aangenomen mbt het behoud van beeldbepalende panden


2. In 2020/2021 de cultuurnota en de erfgoednota op de rol staat


3. Wij hechten aan de waarden cultuur, natuur & duin en kunst zoals ook is beschreven in onze economische visies.


4. Molens een belangrijk en integraal onderdeel uitmaken van onze omgeving en identiteit.


5. Er veel ideeën leven in de samenleving hoe de molens zowel in maatschappelijk als in economisch opzicht rentabel kunnen zijn.


6. Enkele molens nu staan opgenomen in de lijst ‘af te stoten vastgoed lijst 2014’.


 

Verzoekt het College:

In ieder geval tot de totstandkoming van de erfgoednota en de cultuurnota, de molens welke staan vermeld op de zogenaamde ‘af te stoten vastgoed lijst 2014’ , uit deze lijst te verwijderen en niet in de verkoop te doen.


Deze molens onderdeel te laten uitmaken van de cultuur- en erfgoednota.


Een participatietraject na de zomer op starten met inwoners om ideeën op te halen hoe deze molens in economische, maatschappelijke en culturele zin kunnen worden ingezet.


In de erfgoed- en cultuurnota op te nemen hoe de molens een publieke functie kunnen vervullen voor de gemeente.


Hierbij bijvoorbeeld gebruik te maken van een maatschappelijke kosten baten analyse (MKBA).