Heeft u vragen? Stuur dan een mail naar info@gbbergen-nh.nl

Historisch besef

Historisch besef

KUNST EN CULTUUR

Gemeentebelangen vindt dat Bergen zijn naam als kunst- en cultuurgemeente steviger in het beleid moet verankeren.

Museum Kranenburgh
Museum Kranenburgh heeft de opdracht om in deze sector een centrale rol te spelen, maar moet daartoe wel de middelen krijgen. Eén der dringendste eisen is de bouw van een goed depot. Daarvoor zal meer geld nodig zijn, nu en in de toekomst. Gemeentebelangen maakt er zich sterk voor, want het zou jammer zijn als er waardevolle kunstschatten verloren gaan.

Spreiding van activiteiten
Spreiding van activiteiten over verschillende perioden, plaatsen en thema’s (Kunst10daagse, SchoK, Kunst en Koningsduin) zou krachtiger moeten worden ondersteund.

Kulturhus
De nieuwe rol van de Bibliotheek als aanjager van het idee ‘Kulturhus’ moet worden gefaciliteerd.

Werkruimte voor kunstenaars
Kunstenaars, die nu tijdelijke ruimten krijgen in leegstaande panden, moet uitzicht worden geboden op een permanente werkruimte.

Monumentenbescherming
Plaatsing en beheer van beelden in de openbare ruimte zou onder deskundig (kunsthistorisch) toezicht moeten geschieden. De monumentenbescherming verdient een krachtige impuls, met name in Bergen en Schoorl.

000