Heeft u vragen? Stuur dan een mail naar info@gbbergen-nh.nl

Toeristenbelasting en WOZ 2014

Toeristenbelasting en WOZ 2014
10/05/2017 gbbergen

Toeristenbelasting en WOZ

Het college heeft onderzoek laten doen naar mogelijke toepassing van een tariefdifferentiatie toeristenbelasting. De conclusie, het voorstel is om dit niet te doen. Gezien de huidige economische omstandigheden en de beperktheid van het onderzoek kan Gemeentebelangen zich hier in vinden. Wel vinden wij dat ook kinderen tot 13 jaar vrijgesteld moeten worden en dienen daartoe een amendement in.

Op 2 november 2010 heeft Gemeentebelangen een motie ingediend om een gewijzigde heffing te onderzoeken. De gehele Raad stond unaniem achter de motie, waarna een ‘notitie Toeristenbelasting’ op 11 oktober 2011 in de Raad werd besproken. Alhoewel Gemeentebelangen sterk gepleit heeft voor een invoering van een omzetpercentage, heeft dit alternatief (ook in onder meer Amsterdam, Haarlemmermeer en Muiden van toepassing) geen steun gevonden. Ook de tarieven bleven bij het oude.

In juni 2012 is wederom een discussie gevoerd over de toeristenbelasting en door het college is toen toegezegd met een voorstel tot differentiatie bij de heffing te komen. Deze notitie ‘Tariefdifferentiatie Toeristenbelasting’ staat op de agenda van de Raad op 18 april 2013. Separaat hebben wij hierbij het rapport opgenomen. In het genoemde rapport wordt geen enkele melding gedaan van het eerdere onderzoek. Vreemd, zo blijf je geld aan onderzoek uitgeven.

Daar in de Raad recent over de mogelijkheden van omzetpercentage is gesproken en deze vorm in de notitie niet eens genoemd wordt, wil Gemeentebelangen hier niet op terugkomen. Wij vinden dit een vorm van consistent beleid. Ook de huidige economische toestand vraagt niet om veranderingen in een systeem dat op zich werkzaam is. De vertegenwoordiger van de ondernemers heeft hier ook voor gepleit. Het huidige tarief bedraagt € 1,45 per persoon, per nacht. Kinderen tot 4 jaar zijn vrijgesteld. Voor een vaste of een seizoenplaats op een camping geldt een forfaitair tarief van € 210,- per jaar. Voor een verblijf van drie weken op een camping (op Texel wordt mar voor maximaal zeven dagen betaald) geldt een zelfde dagtarief als voor enkele dagen in een duur hotel. Wij blijven dit niet sociaal vinden. Het argument zou zijn dat alle toeristen van dezelfde voorzieningen gebruik kunnen maken. Welke voorzieningen dit zijn is uiteraard onduidelijk, daar de € 1,4 mln die we nu jaarlijks aan toeristenbelasting binnenhalen echt niet alleen voor die toeristen wordt gebruikt.

Gemeentebelangen vindt dat gezinnen met kinderen onevenwichtig zwaar worden belast. Bovendien maken gezinnen met kinderen echt niet vaker gebruik van de voorzieningen. Ook zijn er vele kinderkampen van scholen en scouting, waarbij de toeslag met toeristenbelasting onevenredig hoog is ten aanzien van het overnachtingbedrag. Wij dienen daarom een amendement in, dat inhoudt: kinderen tot en met 12 jaar moeten worden vrijgesteld van betaling van de toeristenbelasting.

Gemeentebelangen BES
Thijs Bijl