Heeft u vragen? Stuur dan een mail naar info@gbbergen-nh.nl

28 mei 2019 Motie van Gemeentebelangen voor een paar extra liftplekken in Bergen en Bergen aan Zee

28 mei 2019 Motie van Gemeentebelangen voor een paar extra liftplekken in Bergen en Bergen aan Zee
25/09/2020 annelies anema

Extra liftplekken in Bergen en Bergen aan Zee

Gemeentebelangen heeft een motie ingediend bij de raadsvergadering van 28 mei 2019 voor een paar extra ‘liftplekken’ in Bergen en Bergen aan Zee. In Bergen aan Zee is al een liftplek bij de rotonde Zeeweg/Elzenlaan voor vertrekkende mensen en tijdens de laatste dorpsraadvergadering in Bergen aan Zee kwam de vraag of deze plek uitgebreid zou kunnen worden. Het eerste bordje dateert uit 2016 en het initiatief werd toen omarmd door CDA-wethouder Jan Mesu.
Tijdens de laatste dorpsvergadering was er onder de aanwezigen een groot enthousiasme over het idee van meer liftplaatsen, om zo Bergen aan Zee beter bereikbaar te maken, vooral ook op de momenten dat er geen OV is. Gemeentebelangen vraagt het college of zij deze borden wil plaatsen aan of in de buurt van de bushaltes:
1. In Bergen aan Zee bij Hotel Victoria op de Zeeweg.
2. In Bergen aan Zee op de Zeeweg vlak na de rotonde als je het dorp uitrijdt
3. Bij de Franschman richting Bergen aan Zee, dus aan de kant van de Schaapskooi
4. In Bergen Plein bij de bushaltes.
Hiermee stimuleren wij mensen hun duim op te steken en liften laagdrempeliger maken. Ook automobilisten zullen bij zo’n bord eerder stoppen en mensen meenemen. Het is een eenvoudig en goedkoop te realiseren plan wat duurzaam is, goed voor het milieu, kostenbesparend en past in het idee van de participatie-maatschappij waarin we elkaar een beetje helpen.
Bergen aan Zee, Schoorl, Camperduin, Hargen zijn het hele jaar nauwelijks bereikbaar. Meer liftplekken kunnen bijdragen aan een betere bereikbaarheid van de badplaats, het is snel te realiseren, er rijden minder auto’s en dus minder uitstoot, èn verhoogt het de sociale cohesie. Bij een geslaagd experiment kunnen we deze borden ook plaatsen in Egmond aan Zee.
De motie van Gemeentebelangen is aangehouden omdat de stemming hierover verdeeld was: GroenLinks, VVD, KIESLokaal en BBB waren tegen met argumenten als:
GroenLinks: Avontuurlijk maar maakt de gemeente verantwoordelijk als er iets gebeurt. VVD: Liever niet, want de gemeente is verantwoordelijk. KIESlokaal: Er zijn al te veel borden. BBB : Gevaarlijk voor jonge meiden en straks allemaal dronken lui mee in de auto.