Heeft u vragen? Stuur dan een mail naar info@gbbergen-nh.nl

Statement Gemeentebelangen over besloten raadsvergadering van 9 mei 2019

Statement Gemeentebelangen over besloten raadsvergadering van 9 mei 2019
25/09/2020 annelies anema
Op 9 mei heeft er een besloten Raadsvergadering plaats gevonden. Gemeentebelangen is geen voorstander van geheime vergaderingen maar gezien de gevoelige kwestie kon het ditmaal de goedkeuring van Gemeentebelangen dragen.Wat was er aan de hand?

Doordat er binnen het gehele centrum van Bergen nog een oud bestemmingsplan(1977) van kracht is, is het mogelijk dat er bijv. ineens ongewenste ontwikkelingen plaats vinden. Zo zouden er in een aantal panden zeer gemakkelijk supermarkten of andere winkels kunnen worden gevestigd waarvan er in Bergen al genoeg zijn zonder dat ontwikkelaars daar bijzondere vergunningen hoeven aan te vragen.
Door het nemen van een voorbereidingsbesluit heeft de gemeente de mogelijkheid om aanvragen voor nieuwe ontwikkelingen te weigeren en/of te bevriezen voor de duur van een jaar. Echter moet er wel binnen een jaar een nieuw bestemmingsplan liggen.

Er wordt gezegd dat het voorbereidingsbesluit geen gevolgen heeft voor de Harmonielocatie, hoe zit dat?
Door de uitspraak van de Raad van State m.b.t. het plan Bergen centrum moet er een nieuw bestemmingsplan worden opgesteld voor de Harmonielocatie. Nu er door de Gemeenteraad ook is besloten dat er een voorbereidingsbesluit voor heel Bergen centrum moet komen is het een feit voor dat er een compleet nieuw bestemmingsplan voor het hele centrum van Bergen moet komen.
Ondanks het feit dat er door het college gesteld wordt dat deze twee plannen los van elkaar staan en het plan Harmonielocatie slecht ‘reparatie maatregelen’ betreft moeten er door het voorbereidingsbesluit twee nieuwe bestemmingsplannen worden gemaakt. Immers door de uitspraak van de Raad van State is het besluit van de Raad van 9 november 2017 inzake de 7D (Harmonielocatie e.o.) vernietigd.

Waarom heeft Gemeentebelangen hiermee ingestemd?
Gemeentebelangen heeft zich van begin af aan ernstige zorgen en bezwaar gemaakt tegen de wijze waarop het hele proces in aanloop naar de herontwikkeling van de Harmonielocatie heeft plaats gevonden.
Toen na de Gemeenteraadsverkiezingen van 2018 er een wethouder van GB aantrad en er gekeken werd naar opties om de ongewenste plannen voor de Harmonielocatie te wijzigen of bevriezen is ook de optie van het voorbereidingsbesluit bekeken. Helaas heeft wethouder Westerkamp na 18 december 2018 geen kans gehad om verder deze optie uit te werken.
Hoe nu verder?

De komende tijd zal het college de gemeenteraad mededelen wat ze aan verdere stappen gaan ondernemen, dus als u geïnteresseerd bent hou dan s.v.p. ook goed de aankondigingen van de gemeente in de gaten want er zal behoorlijk veel moeten gebeuren binnen de komende 365 dagen.
Wij roepen dan ook alle betrokken inwoners op om mee te denken, in te spreken en hun visie voor een mooier Bergen met ons te delen, de kans om daar gezamenlijk iets aan te doen ligt er nu.