Heeft u vragen? Stuur dan een mail naar info@gbbergen-nh.nl

Berichten getagged met ‘Burgerparticipatie’

 • 22 april 2020 Artikel 40 vragen van Gemeentebelangen aan het college inzake de Structuurvisie Bergen-Oost

  Vorige week vrijdag 17 april is de Structuurvisie Bergen Oost ter inzage gelegd. Om de ontwikkelingsmogelijkheden te verkennen heeft de gemeente behoefte aan een structuurvisie, een plan. Dit plan kan dienst doen als een ruimtelijk kader om de kwaliteit van de leefomgeving te beschermen en ook de gevolgen die verder spelen dan de ontwikkelingslocatie te zien. Daarbij kan gedacht worden aan effecten op de verkeersstructuur, de waterstructuur en de groenstructuur.

  Lees meer
  Gemeentebelangen-Bergen-NH
 • 7 oktober 2019 Persbericht van Gemeentebelangen en Behoorlijk Bestuur Bergen

  No Comments

  Graag willen Gemeentebelangen en Behoorlijk Bestuur Bergen langs deze weg hun verontschuldigingen aanbieden aan de gezamenlijke initiatiefgroepen, zij wachten al vier maanden op een antwoord van onze gemeenteraad, dus ook van Behoorlijk Bestuur Bergen en Gemeentebelangen, op het door hen opgestelde Manifest Nieuw Vertrouwen.

  Lees meer
  Gemeentebelangen-Bergen-NH
 • 26 juni 2019 Column in de gemeentekrant van fractievoorzitter Mariëlla van Kranenburg

  Gemeentebelangen vindt het niet alleen van groot belang dat de lokale overheid open, transparant en toegankelijk is, maar ook dat draagvlak onder de inwoners één van de belangrijkste pijlers van beleid moet zijn. Er wordt óver inwoners gesproken in plaats van mèt inwoners.

  Lees meer
  Gemeentebelangen-Bergen-NH