Heeft u vragen? Stuur dan een mail naar info@gbbergen-nh.nl

gemeentebelangen-bergen

Actueel

Installatie Mariëlla van Kranenburg
Installatie Mariëlla van Kranenburg

Fractievoorzitter Mariëlla van Kranenburg geïnstalleerd. Wat een topper, ze heeft direct 2 ingebrachte moties verzilverd. Wat zijn wij trots op deze krachtige, stoere, principiële en aimabele dame die Gemeentebelangen vanaf nu in haar eentje vertegenwoordigt in de raad.

Lees meer
Kandidatenlijst gemeenteraadsverkiezingen 2018 bekend
Kandidatenlijst gemeenteraadsverkiezingen 2018 bekend

De kandidaten van Gemeentebelangen BES voor de gemeenteraadsverkiezingen op 21 maart a.s. zijn bekend. Klik hier voor de officiële lijst.

Lees meer
Schoorl klopt
Schoorl klopt

De plannen voor het dorpshart Schoorl zijn weer verder ontwikkeld. In samenwerking met alle partijen is er een infrastructuur uitgekomen, die mogelijk de steun heeft van bevolking en ondernemers. De plannen liggen ter visie. We houden de voortgang goed in de gaten.

Lees meer
Mooi Bergen
Mooi Bergen

Helaas is het ons niet gelukt ons voorstel erdoor te krijgen om de betrokken partijen “Mooi Bergen” en “In Harmonie” te laten samenwerken om tot een goed breed gedragen plan te komen voor het Plein in Bergen. Het college stelde alleen voor om in zee te gaan met “Mooi Bergen”. Dat voorstel is met 12 stemmen voor en 10 tegen, waaronder Gemeentebelangen, aangenomen.

Lees meer

Facebook

Onze visie op

1 | MAATWERK DEMOCRATIE

2 | SOCIAAL DOMEIN

3 | RUIMTELIJKE ORDENING

4 | HISTORISCH BESEF

 • MAATWERK DEMOCRATIE
  De inwoner als uitgangspunt! Inwoners komen n.a.v. kaders met plannen die dan kunnen worden uitgevoerd in samenwerking met de gemeente. De ambtenaren zijn dienstbaar aan de inwoner. Zij komen ook langs voor burgerzaken en bestemmingsplannen om aan het begin meteen ingevoerd te zijn.

 • SOCIAAL DOMEIN
  Gemeentebelangen ziet erop toe, dat besteding van het geld aan huishoudelijke hulp, ouderenzorg en jeugdhulp ook daadwerkelijk gebeurt. Landelijk krijgt Bergen meer geld om de eigen bijdrage te verlagen. Dit om te voorkomen dat zorg wordt gemeden.

 • RUIMTELIJKE ORDENING
  De huidige gemeente Bergen kent een grote verscheidenheid aan natuurgebieden en cultuur-
  historische landschappen. Deze dienen zorgvuldig te worden beheerd. Het strand en de kust verdienen actieve bescherming. Gemeentebelangen bepleit groen en kleinschaligheid, in het belang van de bewoners en de ondernemers als van de bezoekers.

 • HISTORISCH BESEF
  Gemeentebelangen vindt dat Bergen zijn naam als kunst- en cultuurgemeente steviger in het beleid moet verankeren. Museum Kranenburgh moet de middelen krijgen om haar centrale rol te vervullen. Kunstenaars moet uitzicht worden geboden op een permanente werkruimte. De monumentenbescherming verdient een krachtige impuls.

Wie zijn wij

Fractie

Mariëlla van Kranenburg / Fractievoorzitter, raadslid

(Geldrop 1962) Wie wil er eigenlijk nog raadslid worden? Deze vraag stond in De Volkskrant van 15 februari 2018. Mariëlla van Kranenburg is zo iemand: ruim een halve eeuw geleden geboren in het Noord Brabantse Geldrop en al 24 jaar inwoner van dit prachtig stukje Noord-Holland. Aan de Rijksuniversiteit Leiden heeft zij naast haar studie Geschiedenis, zich ook gespecialiseerd in Politieke Wetenschappen. Na jarenlang haar tijd, kennis en kunde te hebben ingezet voor maatschappelijke- en culturele organisaties in Bergen (o.a. Stichting tot Behoud Oude Hof, het Sterkenhuis, Museum Kranenburgh en ook als mantelzorger) wilde zij niet meer langs de zijlijn staan, maar vertegenwoordiger van alle inwoners in de gemeenteraad zijn. Sinds april 2019 is Mariëlla de nieuwe fractievoorzitter/raadslid van Gemeentebelangen. Haar visie is dat de gemeente er is voor haar inwoners en niet andersom. Er worden van bovenaf regelmatig allerlei plannen gelanceerd die vaak een enorme weerstand oproepen. Of het nou om een wit paard gaat of een ongewenst fietspad: een gemeente die iets doordrukt zonder blijk te geven van empathie of de wensen van haar inwoners serieus neemt, zal inderdaad weinig vertrouwen creëren bij haar inwoners. In de optiek van Mariëlla is de gemeenteraad er niet alleen om het gemeentebestuur te controleren, maar juist om te luisteren en te spreken met alle inwoners van de verschillende kernen in onze gemeenten. Met deze kennis kan beleid worden gemaakt of aangepast worden daar waar dat nodig is. Gemeentebelangen is met haar diverse kandidatenlijst een mooie weerspiegeling van wat de gemeente Bergen met haar verschillende kernen uniek maakt: kleurrijke mensen met diverse achtergronden en specialiteiten met waardering en respect voor elkaars ideeën.“Wijsheid is weten, erkennen, aanvaarden en veranderen”. Deze spreuk is de leidraad voor Mariëlla als raadslid namens Gemeentebelangen.
mariella @ gbbergen-nh.nl

 

Steunfractie

Hans Haring / Commissielid
(Alkmaar 1947) Hans heeft Westerse Sociologie gestudeerd met differentiatie Kunst- en Bedrijfssociologie. Hij heeft gewerkt als journalist/uitgever en als ondernemer/importeur van Fins Design. Verder was hij actief voor Bergen Promotie, Jazz en Sail, Kunst uit de Wijk, Poëzie in de Branding, bewonersverenigingen, exposities en meer dan 20 jaar als marktmeester. De vrijheid van ‘eigen baas’ zijn gaf Hans de gelegenheid zich in te zetten voor tal van maatschappelijke activiteiten in en rond de gemeente Bergen. Voor Hans is het belangrijk om vrij te zijn, in handelen en woord. Als raadslid voor Gemeentebelangen heeft hij zich altijd ingezet voor transparant bestuur, weigert hij geheimhouding tenzij het over zeer gevoelige informatie gaat als bijvoorbeeld de Grex (Grond Exploitatie). Hans is meer dan 13 jaar raadslid en fractievoorzitter voor Gemeentebelangen geweest (daarvoor nog commissielid voor Bergens Belang) en in april 2019 afgetreden om plaats te maken voor Mariëlla. Hans staat midden tussen de mensen en hij houdt zich het liefste bezig met alles wat ‘de mens in de lokale politiek’ betreft, vooral maatschappelijke zaken, kunst en cultuur. Voorlopig blijft hij commissielid en daarmee is de kennis en ervaring van Hans voor Gemeentebelangen gewaarborgd. Hans heeft onlangs een koninklijke onderscheiding ontvangen als lid in de orde van Oranje Nassau voor zijn jarenlange betrokkenheid bij maatschappelijke en politieke organisaties.
hans @ gbbergen-nh.nlCor Kraakman / Commissielid
(Egmond aan den Hoef 1953) Cor heeft altijd gewerkt als ondernemer in de bouw. Geboren en getogen in de Egmondermeer zag Cor hoe het landschap in rap tempo door nieuwe ontwikkelingen veranderde en vaak niet ten goede. Sinds 1997 is Cor betrokken bij lokale natuur- en landschapsorganisaties. Door deze betrokkenheid maakt hij ook kennis met de politiek. Zijn interesse was gewekt en hij wilde actief bijdragen aan bestuurlijke ontwikkelingen. Landelijk gebied (natuur en met name de Egmonden) en de ruimte-voor-ruimte regeling zijn de specialiteiten van Cor. Hij is in 2014 begonnen bij Gemeentebelangen en sinds 2015 actief als Commissielid.
cor @ gbbergen-nh.nl

 

Jantina Bruin / Commissielid
(Bergen 1955) Jantina is geboren en getogen in Bergen. Zij is bijna 40 jaar werkzaam geweest als beeldredacteur voor de Telegraaf Media Groep. Jantina is er trots op inwoner van zo’n mooie gemeente te zijn, waar ook jaarlijks veel toeristen naar toe komen. Ze is erg betrokken bij alles wat er in de samenleving gebeurt en als inwoner met een mening wil Jantina ook graag meepraten over de ontwikkelingen in onze gemeente. Ouderenbeleid heeft haar grote interesse! Ook in Bergen zijn de gevolgen van vergijzing zichtbaar en zij wil zich hard maken om ouderen zo lang mogelijk thuis te laten wonen, eventueel met steun van de maatschappij. Verder is Jantina zeer actief voor de samenleving: zij is voorzitter van de cliëntenraad van verzorgingstehuis Oudtburgh in Bergen en bestuurslid van Stichting Vrienden van de Ruïnekerk. Zij is een enthousiast hardloper waarbij zij 150 keer per jaar haar pumps inruilt voor hardloopschoenen en is zij ook bestuurslid van Stichting Rondje Bergen, waarbij zij de PR en sponsorwerving voor haar rekening neemt. Ieder jaar wordt er weer een fantastisch evenement neergezet waar 1600 lopers aan meedoen!
jantina @ gbbergen-nh.nl

 

Bestuur

Jeroen Galavazi | Bestuursvoorzitter

(Amsterdam 1969) Jeroen is ondernemer in de ICT branche. Na zijn marketing-opleiding en jaren gewerkt te hebben in management- en salesfuncties is hij de ICT ingegaan. Jeroen is al jaren actief lid van Gemeentebelangen en sinds eind 2018 voorzitter van het bestuur. Daarnaast is hij sinds 2011 Parkbeheerder bij TC Bergen. Jeroen is politiek actief geworden omdat hij vindt dat de overheid (het gemeentebestuur) nogal eens met de spreekwoordelijke ‘ambtelijke stormram’ issues erdoor wil drukken zonder dat inwoners zich gehoord voelen. Als bestuursvoorzitter bij Gemeentebelangen maakt hij zich sterk voor het ‘zakelijk managen met een verenigingsgevoel’, met andere woorden: een professionele en efficiënte manier van werken maar het blijft laagdrempelig. Jeroen staat voor het transparant besturen van onze gemeente, kostenbewaking, inwoners vanaf het begin meenemen in het proces en hij is uitgesproken over een bestuurlijke fusie tussen de BUCH-gemeenten: geen goed idee omdat het de afstand tussen gemeentebestuur, het ambtelijke apparaat en de inwoners alleen maar vergroot, de efficiëntie ver te zoeken is en de BUCH alleen maar (meer) geld kost.
jeroen @ gbbergen-nh.nl

 

Thijs Bijl | Bestuurssecretaris
(Bergen 1946) Thijs heeft een bouwachtergrond, net als zijn (groot)vader en zijn kinderen. Van ontwerp tot bouw heeft zijn professionele belangstelling. Hij is meer dan 20 jaar raadslid geweest in de gemeente Bergen en begonnen bij Bergens Belang. Bij de fusie tussen Bergen, Egmond en Schoorl in 2001 is Bergens Belang opgegaan in Gemeentebelangen BES. Thijs maakt zich sterk voor de samenleving, want inwoners staan voorop! Ook de leefbaarheid in de wijken, de bouwontwikkelingen in Bergen Centrum en financiën hebben zijn aandacht. Tevens waakt hij voor een bestuurlijke fusie van de vier BUCH-gemeenten. Door zijn jarenlange raadservaring is hij het ‘archief’ voor Gemeentebelangen en kan hij de fractie goed adviseren bij bestuurlijke vraagstukken en raadsvoorstellen.
thijs @ gbbergen-nh.nl

 

Annelies Anema / Bestuurslid
(Bergen 1964) Annelies heeft na haar mode-opleiding altijd in commerciële en organisatorische functies gewerkt in het bedrijfsleven. Na een jarenlange juridische procedure met de gemeente Bergen over de status van haar atelier, waarbij zij in 2016 door de Raad van State in het gelijk is gesteld, besloot zij haar ervaring in te zetten voor een lokale partij die zich inzet voor de inwoners en ondernemers. Dat werd Gemeentebelangen, de oudste lokale partij die duidelijk verankerd is met alles wat leeft en werkt in de drie kernen van de gemeente Bergen. Annelies was lijsttrekker bij de laatste verkiezingen en heeft na maart 2018 als fractievoorzitter een actieve bijdrage geleverd aan de nieuwe formatie. Eind 2018 heeft zij om gezondheidsredenen haar functie als raadslid/fractievoorzitter moeten opgeven maar is nog steeds actief in het bestuur. Daarnaast is zij secretaris voor de Stichting Vrienden van de Ruïnekerk, om het voortbestaan van deze kerk te waarborgen. Ruimtelijke ordening, een goed woon- en ondernemersklimaat, inspraak vergroten en SAMEN met de inwoners tot besluitvorming komen èn kunst en cultuur zijn voor haar belangrijke issues.
Annelies was tot november 2018 tevens bestuurslid van het Vrouwen Netwerk Bergen en was zij campagneleider voor de landelijke politieke partij Code Oranje in aanloop naar de Provinciale Statenverkiezingen eind maart 2019.
annelies @ gbbergen-nh.nl

 

Michel Heusy | Bestuurslid
(Egmond aan Zee 1966) Michel is ondernemer en heeft een drukbezochte viswinkel in het kleinschalige winkelcentrum ‘Het Drieluik’ in Bergen. In de winkel spreekt Michel veel mensen en weet hij als geen ander wat er leeft onder de inwoners van de gemeente Bergen.
Daarnaast zet Michel zich actief in voor de winkeliers. Zijn missie is om het ondernemersklimaat te verbeteren en de schakel te zijn tussen gemeentebestuur en de winkeliers. Michel kan ook slecht tegen onrecht. Zo werd hij in 2013 landelijk bekend met de ‘bankjesaffaire’, omdat handhavingsambtenaren opeens een boete oplegden voor het buitenzetten van het bankje voor zijn klanten, terwijl het bankje er al 15 jaar stond. Michel legde zich niet neer bij dit ‘ambtelijk onrecht’ en kwam op voor zijn principes.
michelheusy @ gbbergen-nh.nl

 

Michiel van den Busken | Bestuurslid

(Haarlem 1955) Michiel heeft Economische Sociale Geschiedenis gestudeerd en is daarna de journalistiek ingerold. Hij is ruim 30 jaar actief geweest voor de Telegraaf Media Groep als chef van de Regioredactie en de Centrale redactie. Daarnaast was hij voorzitter van de OR HDC/HMC en lid van de COR TMG. Vastgeroeste politiek was een terugkerend thema in zijn werk als redacteur voor verschillende edities van het Noordhollands dagblad. De politiek die meer met zichzelf bezig is dan met de kiezers, waarbij ‘eigen principes’ belangrijker lijken dan het algemeen belang. Hij is politiek actief geworden omdat de kiezer centraal moet staan bij bestuurlijke keuzes. Ook de houding ‘not in my backyard’ vindt hij een non-argument. Keuzes dienen niet behoudend maar toekomstgericht te zijn. In 2018 werd Michiel wethouder voor een andere lokale partij in Bergen, maar zoals bekend is het politieke klimaat nogal wispelturig in onze gemeente. Daarbij hebben inmiddels twee wethouders van lokale partijen het politieke veld moeten verlaten. Michiel wil zich vooral inzetten voor de inwoners om het vertrouwen in het gemeentebestuur weer terug te krijgen. Hij staat voor burgerparticipatie pur sang, dus bottom-up besturen in plaats van top-down.
michiel @ gbbergen-nh.nl

 

Onze geschiedenis

Gemeentebelangen BES is bij de fusie tussen Bergen, Egmond en Schoorl in 2001 voortgekomen uit de lokale kiesverenigingen in de drie oude gemeenten.

Vooral in Bergen gaan de wortels ver terug. Al bij de raadsverkiezingen van 1923 was sprake van een ‘vrije lijst’ van niet-partijgebonden inwoners. De agrariër Jaap Swaag en de hotelhouder C.F. Zeiler vertegenwoordigden de lokale belangen. Deze groepering noemde zich later ‘Middenblok’ en ging via een tussenfase in 1974 een fusie aan met de andere lokale lijst, Bergens Belang.

De harmonieuze ontwikkeling van Bergen en Bergen aan Zee als trekpleisters voor het toerisme heeft naast de bescherming van natuur en landschap altijd hoog in het vaandel van de kiesvereniging gestaan. Die boodschap wordt sinds de fusie ook voor de gehele gemeente uitgedragen.

Verkiezingsprogramma 2018-2022

Geef inwoners de ruimte
Lees onze negen verkiezingsstandpunten hier >

ANBI status

ANBI-status
GEMEENTEBELANGEN  B-E-S zoals onze kiesvereniging heet, heeft sinds 2015 een ANBI-status, hetgeen betekent dat giften belastingvrij aan de vereniging kunnen worden overgemaakt. Ons fiscale nummer is 8163.65.908 en wij zijn bij de KvK ingeschreven onder no 37089711.

De bestuurssamenstelling en fractie is steeds aan verandering onderhevig, deze personen worden in een afzonderlijk item weergegeven. Er zijn geen betaalde functies binnen onze kiesvereniging.

In het huishoudelijk reglement worden de bijdragen van leden en fractieleden genoemd. Tevens is daar een giftenreglement opgenomen.

 

Contact
Ons algemene contactadres is info@gbbergen-nh.nl
Voor alle correspondentie naar het secretariaat van de vereniging verwijzen wij U naar

M.J. Bijl, bestuurslid GB-BES
Pr. Hendriklaan 44, 1862 EL Bergen
E-mail:  thijs.bijl@gmail.com
06 – 53 93 17 42

 

Meer informatie waaronder het huishoudelijk reglement, de statuten en het verslag van de algemene ledenvergadering vindt u hier.

Wilt u meedenken?

Heeft u een probleem met uw leefomgeving of het beleid van de gemeente? Laat het ons weten! Gemeentebelangen gaat graag met uw opmerkingen of suggesties aan de slag.

Uw steun is hard nodig. Samen brengen we onze gemeente vooruit! info @ gbbergen-nh.nl

Drie kernen, samen sterk

Bergen
Bergen

Wie het mystieke Bergen binnenrijdt begrijpt meteen waarom dit van oorsprong een kunstenaarsdorp is. Het gefilterde licht dat door de bomen valt, de lommerrijke lanen en de unieke ligging tussen bos en duin – de inspiratie borrelt als vanzelf op. En dat op slechts drie kilometer afstand van de badplaats Bergen aan zee, waar je heerlijk kunt uitrusten op het strand!

Egmond
Egmond

Egmond bestaat uit drie kernen: Egmond-Binnen, Egmond aan Zee en Egmond aan den Hoef. Het vissersdorp Egmond aan Zee is een echte familiebadplaats waar je kunt zwemmen, wandelen, en vissen. Zeker is dat het strand van Egmond aan Zee met zijn grote witte vuurtoren (de Jan van Speijk) nog altijd tot de verbeelding spreekt. In het gemoedelijke centrum wisselen restaurants en winkels zich af.

Schoorl
Schoorl

Onder de hoogste en breedste duinen van het land ligt het vriendelijke dorp Schoorl. Deze kustplaats heeft misschien wel het mooiste duingebied van Noord-Holland, maar is daar altijd bescheiden onder gebleven. Naar het strand ga je gewoon op de fiets. Onderaan het ruim vijftig meter hoge klimduin – waar de kinderen zich met plezier naar beneden laten rollen – zit al ruim een eeuw hetzelfde café.