Heeft u vragen? Stuur dan een mail naar info@gbbergen-nh.nl

gemeentebelangen-bergen

Actueel

29 september 2020 Raadsvergadering over de beoogde voetbalfusielocatie in Egmond aan den Hoef
29 september 2020 Raadsvergadering over de beoogde voetbalfusielocatie in Egmond aan den Hoef

De bijdrage van onze fractievoorzitter Mariëlla van Kranenburg tijdens de Raadsvergadering van 29 september 2020 over het vaststellen van het bestemmingsplan ‘Voetbalcomplex Egmond aan den Hoef en vrijkomende locaties’.

Lees meer
3 juli 2020 Motie door Gemeentebelangen en VVD geïnitieerd, unaniem aangenomen.
3 juli 2020 Motie door Gemeentebelangen en VVD geïnitieerd, unaniem aangenomen.

In de raadsvergadering van 3 juli is een motie van Gemeentebelangen en VVD unaniem door de raad aangenomen. Omdat diverse molens al op de ‘verkooplijst’ van de gemeente stonden en daarmee het risico liepen in particuliere handen terecht te komen, waren er zorgen omtrent deze molens. Omdat molens, erfgoed en rijksmonumenten onderdeel uitmaken van de identiteit van de dorpen en zo ook gewaardeerd worden door de inwoners en toeristen en daarmee hun maatschappelijke waarde behouden.

Lees meer
18 juni 2020 Gemeentebelangen heeft tegen de nieuwe huisvestingsverordening gestemd
18 juni 2020 Gemeentebelangen heeft tegen de nieuwe huisvestingsverordening gestemd

Bijna een jaar geleden heeft Gemeentebelangen haar bezwaar tegen de wijze waarop en hoe het voorbereidingsbesluit op de Huisvestingsverordening werd vastgesteld, kenbaar gemaakt. Gemeentebelangen is nu nog steeds niet overtuigd dat het voorliggende raadsvoorstel noodzakelijk, geschikt en proportioneel is en wijst de nieuwe HVV derhalve af.

Lees meer
28 mei 2019 Motie van Gemeentebelangen voor een paar extra liftplekken in Bergen en Bergen aan Zee
28 mei 2019 Motie van Gemeentebelangen voor een paar extra liftplekken in Bergen en Bergen aan Zee

Gemeentebelangen heeft een motie ingediend bij de laatste raadsvergadering voor een paar extra ‘liftplekken’ in Bergen. In Bergen aan Zee is al een liftplek bij de rotonde Zeeweg/Elzenlaan voor vertrekkende mensen en tijdens de laatste dorpsraadvergadering in Bergen aan Zee kwam de vraag of deze plek uitgebreid kan worden.

Lees meer

Facebook

Gemeentebelangen
Gemeentebelangen
Hierbij de bijdrage van onze fractievoorzitter Mariëlla van Kranenburg tijdens de Raadsvergadering gisteravond over het vaststellen van het bestemmingsplan 'Voetbalcomplex Egmond aan den Hoef en vrijkomende locaties'.

Wij zijn hier vanavond aanwezig om weer een beslissing te nemen over het bestemmingsplan 'Voetbalcomplex Egmond aan de Hoef en vrijkomende locaties' nadat de Raad van State het eerdere bestemmingsplan heeft vernietigd.

Als je het Raadsvoorstel leest dan blijkt dat het college zich in haar onmetelijke wijsheid op het standpunt stelt dat dit vernietigde plan met de door het college opgestelde reparatie en de bijgevoegde informatie voldoende is om ons als Raad vanavond een besluit te laten nemen.

Johan Cruyff zei ooit ‘ als je een speler ziet sprinten dan is hij te laat vertrokken “. Dat gevoel heeft mijn fractie nu ook. Waarom moet er met zoveel spoed een besluit worden genomen over dit dossier? Het heeft toch niets te maken met het feit dat in oktober de Provincie een nieuwe omgevingsverordening aanneemt, waarbij de beoogde fusielocatie tot natuur wordt bestemd en dit hele plan een zachte dood sterft?

Het staat buiten kijf dat de door de drie clubs gewenste fusieclub belangrijk is voor de gemeenschap binnen de Egmonden. Het fuseren van de drie Egmondse voetbalclubs en het faciliteren daarvan door de gemeente, staat wat Gemeentebelangen betreft op geen enkele wijze ter discussie. Laat dat duidelijk zijn!

Maar hoe is het mogelijk om voor ons als Raad een weloverwogen besluit te nemen als de benodigde informatie onvolledig of onjuist aan ons wordt aangeboden. Een besluit dat voldoet aan de doelmatigheids- en rechtmatigheidseisen die ten grondslag liggen aan een dergelijke beslissing.

Op het nadrukkelijke verzoek van Gemeentebelangen naar aantallen VELDSPELENDE leden, kreeg Gemeentebelangen vanuit de gemeente te horen dat dat 945 zou zijn. Maar een dag later meldde de clubs in hun antwoord aan de Sportraad zelf, dat het 743 spelers betreft. Vanavond geeft de gemeente net voor aanvang van deze vergadering ook aan dat het 743 spelers betreft. Zeer verwarrend voor ons als Raad.

Ook is er geen duidelijkheid over het aantal ingeschreven elftallen. Volgens de opgevraagde cijfers bij de KNVB van de Sportraad gaat het om 51 teams, maar de gemeente rept ook in het net verschafte overzicht van 60-74 teams en nu begrijp ik vanmiddag vanuit één van de clubs dat het 53 teams betreft.
Wat is correct?

Zelf ben ik maar een belronde gaan doen bij vergelijkbare voetbalclubs in de regio. En wat blijkt:

- Vrone uit St Pancras met 773 leden heeft 4 velden
- WSV 1930 uit Wormer met 767 leden heeft 3 velden
- Koedijk 1028 leden heeft 4,5 veld
- Always Forward uit Hoorn met 1271 leden heeft 4 velden
- FC Den Helder kon zelfs tot 1100 leden doorgroeien met 4 velden

Waarom zijn er dan in Egmond met 743 leden 5 velden nodig?
Of kan er makkelijk met 4 velden ook een prachtig fusiecomplex komen? Want een aantal teams speelt niet op een volledig veld maar slechts een deel ervan.

Bij de stukken was nog een opvallende berekening met betrekking tot het aantal teams: het gaat om bijlage 11 veldbehoefte en bijlage 11 veldbehoefte inclusief ledenverlies.
Vermeld bijlage 11 veldbehoefte dat er 60 teams zijn, bijlage 11 inclusief ledenverlies meld dat we met 63 teams te maken hebben. Wat is juist?

Ook de financiële onderbouwing van dit voorstel is uiterst summier. Zo summier dat het bij wijze van spreken op een bierviltje past. We hebben nog nooit een officieel stuk gezien waarin de stichtingskosten helder zijn uitgelegd. Want is de kostenraming nou 4,8 of 5,2 of 7 miljoen? Of gaat het bedrag straks nog hoger uitvallen? Welke posten onbekend gaan er nog erbij komen?

Er komt een korting op de fondsen die de gemeente krijgt van het Rijk. Een korting die deze Raad zo deed schrikken dat zij in juni nog een motie aannam met de volgende tekst:

“Aangekondigde aanpassingen in de Rijksbijdragen, maken dat beslissingen met vergaande financiële consequenties een grote impact hebben op onze gemeentelijke financiën.”

Maar vanavond slaat, zoals het er nu uitziet, de meerderheid deze wijze woorden in de wind.

De fusie van de voetbalclubs in Bergen en Schoorl behelsde een fractie van deze kosten. Ook voor Egmondse fusieclubs zou dit nog steeds kunnen. Een kunstgrasveld aanleggen kost ongeveer een half miljoen euro. Dus stel dat we voor twee kunstgrasvelden een miljoen reserveren. We adviseren ook de aanleg van een mini kunstgras veld. Laten we de totale kosten voor de velden op 1,2 miljoen ramen. Voeg daarbij de WOZ waarde van de opstallen van de drie clubs. Dan kunnen wij als Raad in plaats van 7 miljoen euro voor ruim 2,5 miljoen een prachtig complex op één van de bestaande locaties aanleggen.
Is dit niet juist in het algemeen belang?!

Wat Gemeentebelangen ook verbaasd is dat wij met grote regelmaat van collega’s in de Raad vernemen dat woningbouw in de Egmonden prioriteit nummer één hoort te zijn. Zijn zij zich er wel voldoende van bewust dat zij -door vanavond voor deze bestemmingsplannen te stemmen- twee prachtige woningbouwlocaties opgeven? Zowel het Egmondia- als het Adelbert-terrein zouden de bestemming woning kunnen krijgen. Maar met het voorliggende Raadsvoorstel gaat dat niet gebeuren. En vervallen er dus zomaar twee prima bouwlocaties in de Egmonden.

Het is voor Gemeentebelangen en inwoners is in ieder geval duidelijk dat een voetbalcomplex belangrijker wordt geacht dan woningbouw. Fijn dat dit nu voor iedereen helder is.

Nadat de Raad van State het eerdere plan had vernietigd, hoopte Gemeentebelangen dat het college van deze gelegenheid gebruik zou maken om de eerder genomen beslissing en het daaraan voorafgaande besluitvormingstraject, nog eens goed tegen het licht te houden. Juist nu, met alle onzekerheden die er voor onze gemeente zijn en er voor onze economische welvaart zijn. Dat wij vanavond een Corona-proof beslissing zouden kunnen nemen. Niets is minder waar.

Het positiespel vanavond is overduidelijk: coalitiepartijen spelen een thuiswedstrijd en de oppositie staat op achterstand.
Maar ook de voetbalclubs komen door dit besluit niet ineens in het linker rijtje terecht. Er zullen nog de nodige rechtszaken worden gevoerd en ook discussies met de provincie zullen nog de nodige voeten in aarde hebben.

Er worden om in voetbaltermen te blijven “dure punten gemorst” waar onze gemeenschap niet op zit te wachten. Iets waar men zich in 2017, toen dit plan in eerste instantie werd gelanceerd, wel degelijk van bewust was. Zo staat bij de beschouwing mogelijke fusielocaties voor de drie Egmondse voetbalclubs het volgende: “ Indien het sportcomplex aan de Hogedijk de fusielocatie is, is de verwachting dat er aanzienlijk minder bezwaren zullen zijn.” Er is dus willens en wetens door het college gekozen voor de weg van de meeste weerstand! Dat is toch wel opmerkelijk.

De hele gang van zaken betreurt de fractie van Gemeentebelangen ten zeerste. Wij vrezen dat als ooit alle juiste cijfers boven water zijn gekomen, wij met zijn allen -in de woorden van de bekende sportjournalist Herman Kuiphof -het gevoel gaan krijgen : “Zijn we er toch ingetuind “.
Gemeentebelangen
Gemeentebelangen
Gister was er weer een uitzending van De Stemming onder leiding van Ruud Bredewold. Eerst een gesprek met de voorzitters van de 3 voetbalclubs uit de Egmonden, samen met Henk Borst die de voetbalfusie in Bergen heeft begeleid. Daarna een gesprek met de fractievoorzitters van KiesLokaal, D66, GroenLinks en onze eigen fractievoorzitter Mariella van Kranenburg. Een mooie uitzending! https://www.youtube.com/watch?v=34Ei-REr2JQ&feature=youtu.be
Gemeentebelangen
TV-programma ‘De Stemming’ van 27 september– UITZENDING GEMIST.
TV-programma ‘De Stemming’ van 27 september – UITZENDING GEMIST. Kijk hier de herhaling van het tv-programma ‘De Stemming’ van zondag 27 september 2020. In D...
youtube.com

Onze visie op

1 | MAATWERK DEMOCRATIE

2 | SOCIAAL DOMEIN

3 | RUIMTELIJKE ORDENING

4 | HISTORISCH BESEF

 • MAATWERK DEMOCRATIE
  De inwoner als uitgangspunt! Inwoners komen n.a.v. kaders met plannen die dan kunnen worden uitgevoerd in samenwerking met de gemeente. De ambtenaren zijn dienstbaar aan de inwoner. Zij komen ook langs voor burgerzaken en bestemmingsplannen om aan het begin meteen ingevoerd te zijn.

 • SOCIAAL DOMEIN
  Gemeentebelangen ziet erop toe, dat besteding van het geld aan huishoudelijke hulp, ouderenzorg en jeugdhulp ook daadwerkelijk gebeurt. Landelijk krijgt Bergen meer geld om de eigen bijdrage te verlagen. Dit om te voorkomen dat zorg wordt gemeden.

 • RUIMTELIJKE ORDENING
  De huidige gemeente Bergen kent een grote verscheidenheid aan natuurgebieden en cultuur-
  historische landschappen. Deze dienen zorgvuldig te worden beheerd. Het strand en de kust verdienen actieve bescherming. Gemeentebelangen bepleit groen en kleinschaligheid, in het belang van de bewoners en de ondernemers als van de bezoekers.

 • HISTORISCH BESEF
  Gemeentebelangen vindt dat Bergen zijn naam als kunst- en cultuurgemeente steviger in het beleid moet verankeren. Museum Kranenburgh moet de middelen krijgen om haar centrale rol te vervullen. Kunstenaars moet uitzicht worden geboden op een permanente werkruimte. De monumentenbescherming verdient een krachtige impuls.

Wie zijn wij

Fractie

Mariëlla van Kranenburg / Fractievoorzitter, raadslid

(Geldrop 1962) Wie wil er eigenlijk nog raadslid worden? Deze vraag stond in De Volkskrant van 15 februari 2018. Mariëlla van Kranenburg is zo iemand: ruim een halve eeuw geleden geboren in het Noord Brabantse Geldrop en al 24 jaar inwoner van dit prachtig stukje Noord-Holland. Aan de Rijksuniversiteit Leiden heeft zij naast haar studie Geschiedenis, zich ook gespecialiseerd in Politieke Wetenschappen. Na jarenlang haar tijd, kennis en kunde te hebben ingezet voor maatschappelijke- en culturele organisaties in Bergen (o.a. Stichting tot Behoud Oude Hof, het Sterkenhuis, Museum Kranenburgh en ook als mantelzorger) wilde zij niet meer langs de zijlijn staan, maar vertegenwoordiger van alle inwoners in de gemeenteraad zijn. Sinds april 2019 is Mariëlla de nieuwe fractievoorzitter/raadslid van Gemeentebelangen. Haar visie is dat de gemeente er is voor haar inwoners en niet andersom. Er worden van bovenaf regelmatig allerlei plannen gelanceerd die vaak een enorme weerstand oproepen. Of het nou om een wit paard gaat of een ongewenst fietspad: een gemeente die iets doordrukt zonder blijk te geven van empathie of de wensen van haar inwoners serieus neemt, zal inderdaad weinig vertrouwen creëren bij haar inwoners. In de optiek van Mariëlla is de gemeenteraad er niet alleen om het gemeentebestuur te controleren, maar juist om te luisteren en te spreken met alle inwoners van de verschillende kernen in onze gemeenten. Met deze kennis kan beleid worden gemaakt of aangepast worden daar waar dat nodig is. Gemeentebelangen is met haar diverse kandidatenlijst een mooie weerspiegeling van wat de gemeente Bergen met haar verschillende kernen uniek maakt: kleurrijke mensen met diverse achtergronden en specialiteiten met waardering en respect voor elkaars ideeën.“Wijsheid is weten, erkennen, aanvaarden en veranderen”. Deze spreuk is de leidraad voor Mariëlla als raadslid namens Gemeentebelangen.
mariella @ gbbergen-nh.nl

 

Steunfractie

Cor Kraakman / Commissielid
(Egmond aan den Hoef 1953) Cor heeft altijd gewerkt als ondernemer in de bouw. Geboren en getogen in de Egmondermeer zag Cor hoe het landschap in rap tempo door nieuwe ontwikkelingen veranderde en vaak niet ten goede. Sinds 1997 is Cor betrokken bij lokale natuur- en landschapsorganisaties. Door deze betrokkenheid maakt hij ook kennis met de politiek. Zijn interesse was gewekt en hij wilde actief bijdragen aan bestuurlijke ontwikkelingen. Landelijk gebied (natuur en met name de Egmonden) en de ruimte-voor-ruimte regeling zijn de specialiteiten van Cor. Hij is in 2014 begonnen bij Gemeentebelangen en sinds 2015 actief als Commissielid.
cor @ gbbergen-nh.nl

 

Jantina Bruin / Commissielid
(Bergen 1955) Jantina is geboren en getogen in Bergen. Zij is bijna 40 jaar werkzaam geweest als beeldredacteur voor de Telegraaf Media Groep. Jantina is er trots op inwoner van zo’n mooie gemeente te zijn, waar ook jaarlijks veel toeristen naar toe komen. Ze is erg betrokken bij alles wat er in de samenleving gebeurt en als inwoner met een mening wil Jantina ook graag meepraten over de ontwikkelingen in onze gemeente. Ouderenbeleid heeft haar grote interesse! Ook in Bergen zijn de gevolgen van vergijzing zichtbaar en zij wil zich hard maken om ouderen zo lang mogelijk thuis te laten wonen, eventueel met steun van de maatschappij. Verder is Jantina zeer actief voor de samenleving: zij is voorzitter van de cliëntenraad van verzorgingstehuis Oudtburgh in Bergen en bestuurslid van Stichting Vrienden van de Ruïnekerk. Zij is een enthousiast hardloper waarbij zij 150 keer per jaar haar pumps inruilt voor hardloopschoenen en is zij ook bestuurslid van Stichting Rondje Bergen, waarbij zij de PR en sponsorwerving voor haar rekening neemt. Ieder jaar wordt er weer een fantastisch evenement neergezet waar 1600 lopers aan meedoen!
jantina @ gbbergen-nh.nl

 

Bestuur

Jeroen Galavazi | Bestuursvoorzitter

(Amsterdam 1969) Jeroen is ondernemer in de ICT branche. Na zijn marketing-opleiding en jaren gewerkt te hebben in management- en salesfuncties is hij de ICT ingegaan. Jeroen is al jaren actief lid van Gemeentebelangen en sinds eind 2018 voorzitter van het bestuur. Daarnaast is hij sinds 2011 Parkbeheerder bij TC Bergen. Jeroen is politiek actief geworden omdat hij vindt dat de overheid (het gemeentebestuur) nogal eens met de spreekwoordelijke ‘ambtelijke stormram’ issues erdoor wil drukken zonder dat inwoners zich gehoord voelen. Als bestuursvoorzitter bij Gemeentebelangen maakt hij zich sterk voor het ‘zakelijk managen met een verenigingsgevoel’, met andere woorden: een professionele en efficiënte manier van werken maar het blijft laagdrempelig. Jeroen staat voor het transparant besturen van onze gemeente, kostenbewaking, inwoners vanaf het begin meenemen in het proces en hij is uitgesproken over een bestuurlijke fusie tussen de BUCH-gemeenten: geen goed idee omdat het de afstand tussen gemeentebestuur, het ambtelijke apparaat en de inwoners alleen maar vergroot, de efficiëntie ver te zoeken is en de BUCH alleen maar (meer) geld kost.
jeroen @ gbbergen-nh.nl

 

Thijs Bijl | Bestuurssecretaris
(Bergen 1946) Thijs heeft een bouwachtergrond, net als zijn (groot)vader en zijn kinderen. Van ontwerp tot bouw heeft zijn professionele belangstelling. Hij is meer dan 20 jaar raadslid geweest in de gemeente Bergen en begonnen bij Bergens Belang. Bij de fusie tussen Bergen, Egmond en Schoorl in 2001 is Bergens Belang opgegaan in Gemeentebelangen BES. Thijs maakt zich sterk voor de samenleving, want inwoners staan voorop! Ook de leefbaarheid in de wijken, de bouwontwikkelingen in Bergen Centrum en financiën hebben zijn aandacht. Tevens waakt hij voor een bestuurlijke fusie van de vier BUCH-gemeenten. Door zijn jarenlange raadservaring is hij het ‘archief’ voor Gemeentebelangen en kan hij de fractie goed adviseren bij bestuurlijke vraagstukken en raadsvoorstellen.
thijs @ gbbergen-nh.nl

 

Michel Heusy | Bestuurslid
(Egmond aan Zee 1966) Michel is ondernemer en heeft een drukbezochte viswinkel in het kleinschalige winkelcentrum ‘Het Drieluik’ in Bergen. In de winkel spreekt Michel veel mensen en weet hij als geen ander wat er leeft onder de inwoners van de gemeente Bergen.
Daarnaast zet Michel zich actief in voor de winkeliers. Zijn missie is om het ondernemersklimaat te verbeteren en de schakel te zijn tussen gemeentebestuur en de winkeliers. Michel kan ook slecht tegen onrecht. Zo werd hij in 2013 landelijk bekend met de ‘bankjesaffaire’, omdat handhavingsambtenaren opeens een boete oplegden voor het buitenzetten van het bankje voor zijn klanten, terwijl het bankje er al 15 jaar stond. Michel legde zich niet neer bij dit ‘ambtelijk onrecht’ en kwam op voor zijn principes.
michelheusy @ gbbergen-nh.nl

 

Michiel van den Busken | Bestuurslid

(Haarlem 1955) Michiel heeft Economische Sociale Geschiedenis gestudeerd en is daarna de journalistiek ingerold. Hij is ruim 30 jaar actief geweest voor de Telegraaf Media Groep als chef van de Regioredactie en de Centrale redactie. Daarnaast was hij voorzitter van de OR HDC/HMC en lid van de COR TMG. Vastgeroeste politiek was een terugkerend thema in zijn werk als redacteur voor verschillende edities van het Noordhollands dagblad. De politiek die meer met zichzelf bezig is dan met de kiezers, waarbij ‘eigen principes’ belangrijker lijken dan het algemeen belang. Hij is politiek actief geworden omdat de kiezer centraal moet staan bij bestuurlijke keuzes. Ook de houding ‘not in my backyard’ vindt hij een non-argument. Keuzes dienen niet behoudend maar toekomstgericht te zijn. In 2018 werd Michiel wethouder voor een andere lokale partij in Bergen, maar zoals bekend is het politieke klimaat nogal wispelturig in onze gemeente. Daarbij hebben inmiddels twee wethouders van lokale partijen het politieke veld moeten verlaten. Michiel wil zich vooral inzetten voor de inwoners om het vertrouwen in het gemeentebestuur weer terug te krijgen. Hij staat voor burgerparticipatie pur sang, dus bottom-up besturen in plaats van top-down.
michiel @ gbbergen-nh.nl

 

Onze geschiedenis

Gemeentebelangen BES is bij de fusie tussen Bergen, Egmond en Schoorl in 2001 voortgekomen uit de lokale kiesverenigingen in de drie oude gemeenten.

Vooral in Bergen gaan de wortels ver terug. Al bij de raadsverkiezingen van 1923 was sprake van een ‘vrije lijst’ van niet-partijgebonden inwoners. De agrariër Jaap Swaag en de hotelhouder C.F. Zeiler vertegenwoordigden de lokale belangen. Deze groepering noemde zich later ‘Middenblok’ en ging via een tussenfase in 1974 een fusie aan met de andere lokale lijst, Bergens Belang.

De harmonieuze ontwikkeling van Bergen en Bergen aan Zee als trekpleisters voor het toerisme heeft naast de bescherming van natuur en landschap altijd hoog in het vaandel van de kiesvereniging gestaan. Die boodschap wordt sinds de fusie ook voor de gehele gemeente uitgedragen.

Verkiezingsprogramma 2018-2022

Geef inwoners de ruimte
Lees onze negen verkiezingsstandpunten hier >

ANBI status

ANBI-status
GEMEENTEBELANGEN  B-E-S zoals onze kiesvereniging heet, heeft sinds 2015 een ANBI-status, hetgeen betekent dat giften belastingvrij aan de vereniging kunnen worden overgemaakt. Ons fiscale nummer is 8163.65.908 en wij zijn bij de KvK ingeschreven onder no 37089711.

De bestuurssamenstelling en fractie is steeds aan verandering onderhevig, deze personen worden in een afzonderlijk item weergegeven. Er zijn geen betaalde functies binnen onze kiesvereniging.

In het huishoudelijk reglement worden de bijdragen van leden en fractieleden genoemd. Tevens is daar een giftenreglement opgenomen.

 

Contact
Ons algemene contactadres is info@gbbergen-nh.nl
Voor alle correspondentie naar het secretariaat van de vereniging verwijzen wij U naar

M.J. Bijl, bestuurslid GB-BES
Pr. Hendriklaan 44, 1862 EL Bergen
E-mail:  thijs.bijl@gmail.com
06 – 53 93 17 42

 

Meer informatie waaronder het huishoudelijk reglement, de statuten en het verslag van de algemene ledenvergadering vindt u hier.

Wilt u meedenken?

Heeft u een probleem met uw leefomgeving of het beleid van de gemeente? Laat het ons weten! Gemeentebelangen gaat graag met uw opmerkingen of suggesties aan de slag.

Uw steun is hard nodig. Samen brengen we onze gemeente vooruit! info @ gbbergen-nh.nl

Drie kernen, samen sterk

Bergen
Bergen

Wie het mystieke Bergen binnenrijdt begrijpt meteen waarom dit van oorsprong een kunstenaarsdorp is. Het gefilterde licht dat door de bomen valt, de lommerrijke lanen en de unieke ligging tussen bos en duin – de inspiratie borrelt als vanzelf op. En dat op slechts drie kilometer afstand van de badplaats Bergen aan zee, waar je heerlijk kunt uitrusten op het strand!

Egmond
Egmond

Egmond bestaat uit drie kernen: Egmond-Binnen, Egmond aan Zee en Egmond aan den Hoef. Het vissersdorp Egmond aan Zee is een echte familiebadplaats waar je kunt zwemmen, wandelen, en vissen. Zeker is dat het strand van Egmond aan Zee met zijn grote witte vuurtoren (de Jan van Speijk) nog altijd tot de verbeelding spreekt. In het gemoedelijke centrum wisselen restaurants en winkels zich af.

Schoorl
Schoorl

Onder de hoogste en breedste duinen van het land ligt het vriendelijke dorp Schoorl. Deze kustplaats heeft misschien wel het mooiste duingebied van Noord-Holland, maar is daar altijd bescheiden onder gebleven. Naar het strand ga je gewoon op de fiets. Onderaan het ruim vijftig meter hoge klimduin – waar de kinderen zich met plezier naar beneden laten rollen – zit al ruim een eeuw hetzelfde café.