Heeft u vragen? Stuur dan een mail naar info@gbbergen-nh.nl

8 augustus 2019 Wethouder Valkering in het NHD over mantelzorg-woning van zusje

8 augustus 2019 Wethouder Valkering in het NHD over mantelzorg-woning van zusje
25/09/2020 annelies anema
In de media
8 augustus 2019 Wethouder Valkering in het Noord-Hollands Dagblad over mantelzorg-woning van zusje

8 augustus 2019 – Noord-Hollands Dagblad

Afgelopen maandag heeft wethouder Klaas Valkering (CDA) in het Noord-Hollands Dagblad een interview gegeven over de woonsituatie van zijn zusje met haar vriend. Dat zou volgens de pagina Samen Bergen Verzetten illegaal zijn. Volgens de wethouder is het schuurtje bewonen wel legaal omdat het om mantelzorg gaat die het zusje verleend aan de oudere dame in de stolp. Gemeentebelangen is een groot voorstander van mantelzorg en juicht het initiatief van harte toe.

In het interview van maandag werd en passant ook Gemeentebelangen en ons commissielid Cor Kraakman door de wethouder genoemd: – Volgens Valkering is de schuur ooit gebouwd door één van de zoons van de hulpbehoevende vrouw. “Dat is commissielid Cor Kraakman van Gemeentebelangen. Voor het wonen in die schuur heeft hij trouwens nooit vergunning aangevraagd” – Dat vraagt om een antwoord van Gemeentebelangen.

De context van het noemen van ons commissielid, ook al is het de zoon van de oudere dame in de stolp, is ons onduidelijk. Het lijkt een persoonlijke aanval van de wethouder die niet relevant is in het verhaal. Het gaat immers om de HUIDIGE situatie van het schuurtje, waar sinds maart dit jaar gewoond wordt door het zusje en haar vriend. De vraag is: is dit illegaal zoals Samen Bergen Verzetten beweert? Volgens de wethouder is er geen omgevingsvergunning nodig want er is een verklaring van de wijkverpleegkundige. Maar het is evident dat het laten ontstaan van een mantelzorgwoning wèl moet voldoen aan een protocol. Immers, er zijn niet voor niets regels waar wij ons allemaal aan dienen te houden.

Zoals in de Uitvoeringsregels Mantelzorgwonen van de gemeente Bergen onder andere staat:
– Mantelzorgwonen: de mantelzorger en mantelzorgvrager wonen op hetzelfde perceel, waarbij is AANGETOOND dat deze nabijheid noodzakelijk is voor de mantelzorgindicatie.
– Voor een vergunning in het kader van mantelzorgwonen geldt het verkrijgen van een indicatiebesluit als voorwaarde.
– Voorwaarde is ook het betrekken van een LEGAAL bijgebouw binnen de erfbebouwingsregeling dat geschikt wordt gemaakt voor mantelzorg/eigen woning.
Daarnaast stelt de overheid dat in en om een rijksmonument, en dat is deze stolp, niet zonder omgevingsvergunning een mantelzorgwoning ingericht mag worden.

Gemeentebelangen is een groot voorstander van mantelzorg! Maar regels gelden voor iedereen. Daarbij heeft de wethouder (van Ruimtelijke Ordening en Wonen) een voorbeeldfunctie en is het van algemeen belang dat er geen indruk van willekeur bestaat. Wij vragen de wethouder om iedere schijn van belangenverstrengeling en willekeur te weerleggen en met aantoonbare onderbouwing te komen of de juiste procedure is doorlopen bij het inrichten van de mantelzorg-woning van het zusje. Helaas heeft de wethouder tot op heden niet aan onze vraag willen voldoen, zodat het nog steeds onduidelijk is of de mantelzorg-woning illegaal of legaal is.