Heeft u vragen? Stuur dan een mail naar info@gbbergen-nh.nl

Bestemmingsplan perikelen in de Egmonden

Bestemmingsplan perikelen in de Egmonden
30/06/2017 gbbergen

Bestemmingsplan perikelen in de Egmonden

Zomer 2017 | Voetbalvelden voor de Egmonden
De coalitiepartijen hebben het besluit genomen om meerdere bestemmingsplannen te wijzigen om de aanleg van de voetbalvelden aan de Egmonderstraatweg mogelijk te maken. De ontwerpbestemmingsplannen liggen nu ter inzage maar er is geen zekerheid dat ze worden goedgekeurd. Er hangt een prijskaartje aan van 6 miljoen en waar normaal leegkomende sportterreinen worden herontwikkeld om te voorzien in noodzakelijke stedelijke ontwikkelingen wordt voorgesteld deze gronden een natuur en agrarische bestemming te geven. Een beperking van kansen voor woningbouw (noodzakelijk voor Egmond binnen) en geen ontwikkelings -mogelijkheden voor Egmond aan Zee.
Gemeentebelangen blijft moeite hebben met de beoogde voetbalfusie-locatie aan de Egmonderstraatweg. Niet alleen vanwege de vele miljoenen die hier mee gemoeid zijn, maar vooral vanwege de gevoelens van de omwonenden. Zij zijn in een te late fase betrokken bij het ontstaan van de plannen. Een steeds terugkerend probleem bij deze coalitie is, inwoners worden niet serieus genomen, hoewel het wel hun devies is (De gemeente dat zijn wij samen!).
Gemeentebelangen zet zich in om die keuze te maken,die zoveel mogelijk recht doet aan alle belanghebbenden.


Ruimtelijk beleid Egmonden

Gemeentebelangen is altijd kritisch geweest over het ruimtelijk beleid. Bestemmingsplannen moeten kloppen, en geen problemen inbakken, die via Raad van State-procedures moeten worden opgelost. In de Egmonden spelen verschillende zaken die onze goedkeuring niet kunnen wegdragen. Het plan voor vestiging van een groot nieuw voetbal complex aan de Egmonderstraat stuit op behoorlijke maatschappelijke weerstand, terwijl opknappen van de velden aan de Sportlaan een prima alternatief is en miljoenen goedkoper bovendien. De Raad heeft echter in december 2017 anders beslist.

Bij de nieuwbouw van het jeugdhonk JOEB is een ongelukkige keuze gemaakt, die voor omwonenden overlast kan veroorzaken.

Bij de manege “De Duinrand” is juist geen overlast geconstateerd, en toch wordt de exploitante het werk bijna onmogelijk gemaakt doordat zij niet meer mag slapen bij haar manege. Een risicovolle aangelegenheid, omdat zich calamiteiten kunnen voordoen bij zo’n groot paardenhotel en alleen de eigenaresse daarbij adequaat kan optreden. In beide gevallen (Joeb en de Duinrand) heeft Gemeentebelangen een kleine wijziging in het geldende bestemmingsplan bepleit, maar tot nu toe helaas zonder resultaat.

Fusielocatie voetbalvelden in de Egmonden
In december 2017 heeft de Raad een besluit genomen over de fusielocatie van de Egmondse voetbalclubs. Er wordt uitgegaan van een sportcomplex aan de Egmonderstraatweg. Deze locatie roept veel weerstand op vanwege de aantasting van het open zicht op de duinen en de verwachte geluids-en lichtoverlast. Gemeentebelangen ziet het bestaande Egmondia-terrein als een geschikte fusielocatie, vooral omdat het vele miljoenen zal schelen. Daarnaast zijn door een wijziging van het Natura 2000 gebied meerdere opties mogelijk voor ontwikkelingen op ruimtelijk gebied.