Heeft u vragen? Stuur dan een mail naar info@gbbergen-nh.nl

in de media

 • 29 september 2020 Raadsvergadering over het voetbalcomplex Egmond aan den Hoef en vrijkomende locaties

  Mariëlla van Kranenburg van Gemeentebelangen vond ook dat er gekeken moest worden of de clubs niet samen op een bestaande locatie kunnen fuseren. Bezwaren dat alle drie de huidige locaties te klein zijn voor de nieuwe club, pareerde ze met een rondgang door Noord-Holland. Daaruit bleek dat er clubs zijn met meer leden, die wel met vier velden toekunnen in plaats van de geplande vijf aan de Egmonderstraatweg. Ze vindt de kosten, zo’n zes miljoen, bovendien te hoog. „In Bergen en Schoorl kostten de voetbalfusies daar een fractie van. Op een bestaande locatie kunnen we voor 2,5 miljoen een prachtige accommodatie neerzetten.”

  Lees meer
  Gemeentebelangen-Bergen-NH
 • 23 september 2020 Column in de gemeentekrant van fractievoorzitter Mariëlla van Kranenburg

  Hoe zit het toch met het gezonde verstand in de Bergense politiek? Er spelen een groot aantal zaken in onze gemeente waarbij het bepaald niet direct helder is dat het bijbehorende beleid op basis van gezond verstand tot stand is gekomen. Zeker als deze besluiten ook nog eens grote financiële gevolgen hebben voor de gemeentelijke begroting en dientengevolge ook voor u als inwoner.

  Lees meer
  Gemeentebelangen-Bergen-NH
 • 29 augustus 2020 Omdenken ten aanzien van de voetbalfusielocatie in Egmond aan den Hoef

  Gemeentebelangen kan niet aan inwoners uitleggen dat een inmiddels sterk verouderd plan, dat uitgaat van cijfermateriaal en aannames die achterhaald zijn, waarbij in juni jl. door deze coalitie zelf de waarschuwing is gedaan dat de gemeentelijke financiën zwaar onder druk staan, willens en wetens toch wordt doorgezet. Met het huidige aantal van ruim 700 spelers zijn 3, wellicht 4, velden voldoende. Het scheelt miljoenen belastinggeld als bijvoorbeeld de huidige locatie van Zeevogels opgeknapt wordt en ingericht wordt naar de eisen van deze tijd.

  Lees meer
  Gemeentebelangen-Bergen-NH
 • 22 april 2020 Artikel 40 vragen van Gemeentebelangen aan het college inzake de Structuurvisie Bergen-Oost

  Vorige week vrijdag 17 april is de Structuurvisie Bergen Oost ter inzage gelegd. Om de ontwikkelingsmogelijkheden te verkennen heeft de gemeente behoefte aan een structuurvisie, een plan. Dit plan kan dienst doen als een ruimtelijk kader om de kwaliteit van de leefomgeving te beschermen en ook de gevolgen die verder spelen dan de ontwikkelingslocatie te zien. Daarbij kan gedacht worden aan effecten op de verkeersstructuur, de waterstructuur en de groenstructuur.

  Lees meer
  Gemeentebelangen-Bergen-NH
 • 8 februari 2020 Gemeentebelangen zocht een verbinder als bestuurder

  De benoeming van Peter Rehwinkel tot burgemeester van de gemeente Bergen is goed gevallen bij de politieke partijen. Hij heeft veel ervaring en een uitstekend netwerk!

  Lees meer
  Gemeentebelangen-Bergen-NH
 • 3 februari 2020 Gemeentebelangen maakt zich grote zorgen over de toename van geweld in Bergen.

  Gemeentebelangen maakt zich grote zorgen over de toename van geweld in Bergen. Fractievoorzitter Mariëlla van Kranenburg heeft afgelopen donderdagavond vragen gesteld aan portefeuillehouder burgemeester Hafkamp

  Lees meer
  Gemeentebelangen-Bergen-NH
 • 31 januari 2020 De Oude gymzaal in Schoorl

  Fractievoorzitter Mariëlla van Kranenburg heeft zich gisteravond tijdens de raadsvergadering van 30 januari ingespannen voor de oude gymzaal in Schoorl!

  Lees meer
  Gemeentebelangen-Bergen-NH
 • 8 januari 2020 Column in de gemeentekrant van fractievoorzitter Mariëlla van Kranenburg

  Er zijn diverse politieke maatregelen in Bergen genomen die Gemeentebelangen zorgen baren. Gemeentebelangen heeft de hoop dat het gezonde verstand in onze gemeente de overhand krijgt, niet alleen in woorden maar ook in daden! 

  Lees meer
  Gemeentebelangen-Bergen-NH
 • 7 oktober 2019 Persbericht van Gemeentebelangen en Behoorlijk Bestuur Bergen

  Graag willen Gemeentebelangen en Behoorlijk Bestuur Bergen langs deze weg hun verontschuldigingen aanbieden aan de gezamenlijke initiatiefgroepen, zij wachten al vier maanden op een antwoord van onze gemeenteraad, dus ook van Behoorlijk Bestuur Bergen en Gemeentebelangen, op het door hen opgestelde Manifest Nieuw Vertrouwen.

  Lees meer
  Gemeentebelangen-Bergen-NH