Heeft u vragen? Stuur dan een mail naar info@gbbergen-nh.nl

gemeentebelangen-bergen

Actueel

Kandidatenlijst gemeenteraadsverkiezingen 2018 bekend
Kandidatenlijst gemeenteraadsverkiezingen 2018 bekend

De kandidaten van Gemeentebelangen BES voor de gemeenteraadsverkiezingen op 21 maart a.s. zijn bekend. Klik hier voor de officiële lijst.

Lees meer
Schoorl klopt
Schoorl klopt

De plannen voor het dorpshart Schoorl zijn weer verder ontwikkeld. In samenwerking met alle partijen is er een infrastructuur uitgekomen, die mogelijk de steun heeft van bevolking en ondernemers. De plannen liggen ter visie. We houden de voortgang goed in de gaten.

Lees meer
Mooi Bergen
Mooi Bergen

Helaas is het ons niet gelukt ons voorstel erdoor te krijgen om de betrokken partijen “Mooi Bergen” en “In Harmonie” te laten samenwerken om tot een goed breed gedragen plan te komen voor het Plein in Bergen. Het college stelde alleen voor om in zee te gaan met “Mooi Bergen”. Dat voorstel is met 12 stemmen voor en 10 tegen, waaronder Gemeentebelangen, aangenomen.

Lees meer
Bestemmingsplan perikelen in de Egmonden
Bestemmingsplan perikelen in de Egmonden

Gemeentebelangen ziet het bestaande Zeevogelsterrein als een geschikte fusielocatie, mede door besparing van ongeveer €2.000.000,- t.o.v.de voorkeurslocatie. Daarnaast zijn door een wijziging van het Natura 2000 gebied meerdere opties mogelijk voor ontwikkelingen op ruimtelijk gebied.

Lees meer

Facebook

#190 - Error validating application. Invalid application ID. Here are some possible solutions to fix the error.

BEDANKT VOOR UW STEM! GEMEENTEBELANGEN VAN TWEE NAAR DRIE ZETELS! OP NAAR EEN RAADSBREED AKKOORD!

Onze visie op

1 | MAATWERK DEMOCRATIE

2 | SOCIAAL DOMEIN

3 | RUIMTELIJKE ORDENING

4 | HISTORISCH BESEF

 • MAATWERK DEMOCRATIE
  De inwoner als uitgangspunt! Inwoners komen n.a.v. kaders met plannen die dan kunnen worden uitgevoerd in samenwerking met de gemeente. De ambtenaren zijn dienstbaar aan de inwoner. Zij komen ook langs voor burgerzaken en bestemmingsplannen om aan het begin meteen ingevoerd te zijn.

 • SOCIAAL DOMEIN
  Gemeentebelangen ziet erop toe, dat besteding van het geld aan huishoudelijke hulp, ouderenzorg en jeugdhulp ook daadwerkelijk gebeurt. Landelijk krijgt Bergen meer geld om de eigen bijdrage te verlagen. Dit om te voorkomen dat zorg wordt gemeden.

 • RUIMTELIJKE ORDENING
  De huidige gemeente Bergen kent een grote verscheidenheid aan natuurgebieden en cultuur-
  historische landschappen. Deze dienen zorgvuldig te worden beheerd. Het strand en de kust verdienen actieve bescherming. Gemeentebelangen bepleit groen en kleinschaligheid, in het belang van de bewoners en de ondernemers als van de bezoekers.

 • HISTORISCH BESEF
  Gemeentebelangen vindt dat Bergen zijn naam als kunst- en cultuurgemeente steviger in het beleid moet verankeren. Museum Kranenburgh moet de middelen krijgen om haar centrale rol te vervullen. Kunstenaars moet uitzicht worden geboden op een permanente werkruimte. De monumentenbescherming verdient een krachtige impuls.

Wie zijn wij

Bestuur

Thijs Bijl | Voorzitter
(Bergen 1946) Opa, vader, ikzelf en nu ook mijn kinderen zitten in de bouw. Vijf en twintig jaar geleden ben ik voor Bergens Belang in de gemeenteraad gekomen. Ik vond het zinnig om een Bergens geluid te laten horen in een raad met vele nieuwkomers van buiten. Door mijn lange raadservaring kan ik nu als voorzitter van Gemeentebelangen BES de fractie adviseren. Daarbij staat voor mij het belang van de inwoners voorop.
thijs @ gbbergen-nh.nl

Loet Spaanstra
(Bergen 1957) De taken van gemeenten nemen door de decentralisaties toe. Dat stelt eisen aan het lokale bestuur en de uitvoeringsorganisatie. Nadat ik een periode columns over de Wmo schreef, besloot ik actief deel te nemen aan de politiek. Niet zelden ben ik verbaasd over de bestaande organisatiecultuur bij gemeenten. Hoog tijd voor een klant- en servicegerichte houding! Uiteindelijk gaat het om inwoners, niet om de eigen organisatie. Graag lever ik een bijdrage aan de noodzakelijke cultuuromslag.
loet @ gbbergen-nh.nl


Rinke Butter
(Groet 1946) Als bouwkundige, en wonend in Groet, heeft het geheel van ontwikkelingen en bestemmingsplannen in en rond de gemeente altijd al mijn bijzondere aandacht gehad. In de oude gemeente Schoorl zat ik jarenlang in de raad waar ik onder andere het buitengebied in portefeuille had. Na de fusie heb ik nog jaren meegedraaid als specialist in de Commissie Bestemmingsplannen. Op dit moment zit ik in het bestuur van Gemeentebelangen BES en verstrek ik binnen de fractie gevraagd en ongevraagd advies over de wijde ‘omgeving’ om ons heen.
rinke @ gbbergen-nh.nl

Fractie

Kees van Leijen | Fractievoorzitter
(Groet 1967) Opgeleid tot graficus in oude en nieuw stijl. Kind van een retail ondernemers familie. In 2008 in de politiek terecht gekomen via het wijkgericht werken en een strijd tegen een zendmast. Eerst twee jaar als commissielid en daarna als raadslid. Sinds 2016 ben ik tevens fractievoorzitter.

Ik zoek de balans tussen het volgen van nieuwe ontwikkelingen op het gebied van detailhandel en de belangen van de ondernemers maar ook inwoners te behartigen. Daarnaast hebben “de cijfers” van de gemeente en bestuurlijke dienstverlening/vernieuwing mijn grote interesse. Ik wil inwoners ECHT betrekken, daarvoor zijn bestuurlijke veranderingen onontbeerlijk.
kees @ gbbergen-nh.nlHans Haring
(Bergen 1947) Na een universitaire studie en vele jaren in de import- en retailhandel begon ik mijn eigen uitgeverij. De vrijheid van het ‘eigen baas-zijn’ gaf mij de gelegenheid tal van maatschappelijke activiteiten in en rond Bergen te vervullen. Nadat ik gevraagd was voor Bergens Belang, kwam ik na de fusie terecht bij Gemeentebelangen BES. Inmiddels bijna 12 jaar in de raad. Ik hou mij bezig met alles wat met ‘de mens in de lokale politiek’ te maken heeft: maatschappelijke zaken, kunst en cultuur.
hans @ gbbergen-nh.nlCommissieleden

Cor Kraakman
(Egmond 1953) Geboren en getogen in de Egmondermeer zag ik hoe in rap tempo het landschap door nieuwe ontwikkelingen veranderde en vaak niet ten goede. Sinds 1997 ben ik betrokken bij de locale natuur- en landschapsorganisaties. Hierdoor ontstond eigenlijk vanzelfsprekend een grotere politieke interesse. Vanaf 2014 ben ik bij de fractie betrokken en sinds 2 jaar commissielid. Het landelijk gebied en de Egmonden behoren bij mijn specialisaties.
cor @ gbbergen-nh.nl


Annelies Anema
(Bergen 1964) Ik heb altijd in commerciële organisaties gewerkt. Na een jarenlange juridische procedure met de gemeente Bergen over de status van ons atelier, waarbij wij in 2016 door de Raad van State in het gelijk gesteld zijn, besloot ik mijn ervaring in te zetten voor Gemeentebelangen BES.
Mijn politieke ervaring is relatief kort, maar na 20 jaar bedrijfsleven, 3 jaar juridische strijd en bijna anderhalf jaar lokale politiek, weet ik zeker dat ik een positieve bijdrage kan leveren aan een transparante en democratisch leefomgeving in onze gemeente. Ruimtelijke ordening, woonklimaat, SAMEN met de inwoners, kunst en cultuur zijn voor mij belangrijke issues. Daarbij sta ik voor oplossingsgericht denken in plaats van probleemoplossend denken. Ja, tenzij!
annelies @ gbbergen-nh.nl

Meis de Jongh
(Utrecht 1982) Al sinds mijn jeugd heb ik mijn hart verpand aan Bergen en haar omgeving. Sinds enkele jaren woon ik weer in deze prachtige gemeente. Deze kans greep ik aan om mij voor de gemeenschap in te zetten. Mijn achtergrond in bouwkunde en stedebouw komt goed van pas bij vraagstukken rondom ruimtelijke ordening. Daarnaast maak ik mij sterk voor bestuurlijke vernieuwing, omdat ik een groot draagvlak onder inwoners belangrijk vindt. Nog te vaak worden inwoners (te) laat bij belangrijke vraagstukken betrokken.
meis @ gbbergen-nh.nl

Onze geschiedenis

Gemeentebelangen BES is bij de fusie tussen Bergen, Egmond en Schoorl in 2001 voortgekomen uit de lokale kiesverenigingen in de drie oude gemeenten.

Vooral in Bergen gaan de wortels ver terug. Al bij de raadsverkiezingen van 1923 was sprake van een ‘vrije lijst’ van niet-partijgebonden inwoners. De agrariër Jaap Swaag en de hotelhouder C.F. Zeiler vertegenwoordigden de lokale belangen. Deze groepering noemde zich later ‘Middenblok’ en ging via een tussenfase in 1974 een fusie aan met de andere lokale lijst, Bergens Belang.

De harmonieuze ontwikkeling van Bergen en Bergen aan Zee als trekpleisters voor het toerisme heeft naast de bescherming van natuur en landschap altijd hoog in het vaandel van de kiesvereniging gestaan. Die boodschap wordt sinds de fusie ook voor de gehele gemeente uitgedragen.

Wilt u meedenken?

Heeft u een probleem met uw leefomgeving of het beleid van de gemeente? Laat het ons weten! Gemeentebelangen gaat graag met uw opmerkingen of suggesties aan de slag.

Uw steun is hard nodig. Samen brengen we onze gemeente vooruit! info @ gbbergen-nh.nl

Drie kernen, samen sterk

Bergen
Bergen

Wie het mystieke Bergen binnenrijdt begrijpt meteen waarom dit van oorsprong een kunstenaarsdorp is. Het gefilterde licht dat door de bomen valt, de lommerrijke lanen en de unieke ligging tussen bos en duin – de inspiratie borrelt als vanzelf op. En dat op slechts drie kilometer afstand van de badplaats Bergen aan zee, waar je heerlijk kunt uitrusten op het strand!

Egmond
Egmond

Egmond bestaat uit drie kernen: Egmond-Binnen, Egmond aan Zee en Egmond aan den Hoef. Het vissersdorp Egmond aan Zee is een echte familiebadplaats waar je kunt zwemmen, wandelen, en vissen. Zeker is dat het strand van Egmond aan Zee met zijn grote witte vuurtoren (de Jan van Speijk) nog altijd tot de verbeelding spreekt. In het gemoedelijke centrum wisselen restaurants en winkels zich af.

Schoorl
Schoorl

Onder de hoogste en breedste duinen van het land ligt het vriendelijke dorp Schoorl. Deze kustplaats heeft misschien wel het mooiste duingebied van Noord-Holland, maar is daar altijd bescheiden onder gebleven. Naar het strand ga je gewoon op de fiets. Onderaan het ruim vijftig meter hoge klimduin – waar de kinderen zich met plezier naar beneden laten rollen – zit al ruim een eeuw hetzelfde café.