Heeft u vragen? Stuur dan een mail naar info@gbbergen-nh.nl

Bestemmingsplan perikelen in de Egmonden

Bestemmingsplan perikelen in de Egmonden
juni 30, 2017 gbbergen

Bestemmingsplan perikelen in de Egmonden

Zomer 2017 | Voetbalvelden voor de Egmonden
De coalitiepartijen hebben het besluit genomen om meerdere bestemmingsplannen te wijzigen om de aanleg van de voetbalvelden aan de Egmonderstraatweg mogelijk te maken. De ontwerpbestemmingsplannen liggen nu ter inzage maar er is geen zekerheid dat ze worden goedgekeurd. Er hangt een prijskaartje aan van 6 miljoen en waar normaal leegkomende sportterreinen worden herontwikkeld om te voorzien in noodzakelijke stedelijke ontwikkelingen wordt voorgesteld deze gronden een natuur en agrarische bestemming te geven. Een beperking van kansen voor woningbouw (noodzakelijk voor Egmond binnen) en geen ontwikkelings -mogelijkheden voor Egmond aan Zee.
Voor Gemeentebelangen blijft het terrein van Zeevogels de beste fusielocatie, niet alleen vanwege de mogelijkheid om miljoenen te besparen, maar vooral om de gevoelens van de omwonenden. Zij zijn in een te late fase aan bod geweest bij het ontstaan van de plannen. Een steeds terugkerend probleem bij deze coalitie, inwoners worden niet serieus genomen, hoewel het wel hun devies is.(De gemeente dat zijn wij samen!)
Gemeentebelangen zet zich in om die keuze te maken,die zoveel mogelijk recht doet aan alle belanghebbenden.


Ruimtelijk beleid Egmonden

Gemeentebelangen is altijd kritisch geweest op het ruimtelijke beleid. Bestemmingsplannen moeten kloppen, en geen problemen inbakken, die via Raad van State-procedures moeten worden opgelost. In de Egmonden spelen verschillende zaken die onze goedkeuring niet kunnen wegdragen. Het plan voor vestiging van een groot nieuw voetbal complex aan de Egmonderstraat stuit op behoorlijke maatschappelijke weerstand, terwijl opknappen van de velden aan de Hogedijk ruimtelijk beter is en miljoenen goedkoper bovendien. De Raad heeft echter in december 2016 anders beslist.

Bij de nieuwbouw van het jeugdhonk JOEB is een ongelukkige keuze gemaakt, die voor omwonenden overlast kan veroorzaken.

Bij de manege “De Duinrand” is juist geen overlast geconstateerd, en toch wordt de exploitante het werk bijna onmogelijk gemaakt. In beide gevallen heeft Gemeentebelangen een kleine wijziging in het geldende bestemmingsplan bepleit, maar tot nu toe helaas zonder resultaat.

Fusielocatie voetbalvelden in de Egmonden
In december gaat de Raad een besluit nemen over de fusielocatie van de Egmondse voetbalclubs. Er wordt uitgegaan van een sportcomplex aan de Egmonder straatweg. Deze locatie roept veel weerstand op vanwege de aantasting van het open zicht op de duinen en de verwachte geluids-en lichtoverlast. Gemeentebelangen ziet het bestaande Zeevogelsterrein als een geschikte fusielocatie, mede door besparing van ongeveer €2.000.000,- t.o.v.de voorkeurslocatie. Daarnaast zijn door een wijziging van het Natura 2000 gebied meerdere opties mogelijk voor ontwikkelingen op ruimtelijk gebied.