Heeft u vragen? Stuur dan een mail naar info@gbbergen-nh.nl

Berichten getagged met ‘archief’

 • Kandidatenlijst gemeenteraadsverkiezingen 2018 bekend

  De kandidaten van Gemeentebelangen BES voor de gemeenteraadsverkiezingen op 21 maart a.s. zijn bekend. Klik hier voor de officiële lijst.

  Lees meer
  Gemeentebelangen-Bergen-NH
 • Schoorl klopt

  De plannen voor het dorpshart Schoorl zijn weer verder ontwikkeld. In samenwerking met alle partijen is er een infrastructuur uitgekomen, die mogelijk de steun heeft van bevolking en ondernemers. De plannen liggen ter visie. We houden de voortgang goed in de gaten.

  Lees meer
  Gemeentebelangen-Bergen-NH
 • Mooi Bergen

  Helaas is het ons niet gelukt ons voorstel erdoor te krijgen om de betrokken partijen “Mooi Bergen” en “In Harmonie” te laten samenwerken om tot een goed breed gedragen plan te komen voor het Plein in Bergen. Het college stelde alleen voor om in zee te gaan met “Mooi Bergen”. Dat voorstel is met 12 stemmen voor en 10 tegen, waaronder Gemeentebelangen, aangenomen.

  Lees meer
  Gemeentebelangen-Bergen-NH
 • Bestemmingsplan perikelen in de Egmonden

  Gemeentebelangen ziet het bestaande Zeevogelsterrein als een geschikte fusielocatie, mede door besparing van ongeveer €2.000.000,- t.o.v.de voorkeurslocatie. Daarnaast zijn door een wijziging van het Natura 2000 gebied meerdere opties mogelijk voor ontwikkelingen op ruimtelijk gebied.

  Lees meer
  Gemeentebelangen-Bergen-NH
 • BUCH

  Inmiddels is er nu een half jaar ervaring opgedaan met de werkorganisatie BUCH. Het is een goed teken dat het bij een aantal afdelingen nauwelijks merkbaar is, dat het anders wordt aangestuurd. Gelukkig worden problemen niet onder de tafel geveegd, anders hadden wij daar zeker vragen over gesteld.

  Lees meer
  Gemeentebelangen-Bergen-NH
 • Eeuwigelaan en het Oude hof

  Gemeentebelangen kiest als uitgangspunt dat in het kader van de herinrichting van de laan de allure uit de tijd van de Jan Jacob van Reenen wordt hersteld. Gemeentebelangen heeft een motie ingediend op 23 mei om alsnog alle plannen voor het Oude Hof te realiseren.

  Lees meer
  Gemeentebelangen-Bergen-NH
 • Groeneweg 28, toepassing R4R-regeling

  Gemeentebelangen streeft naar een zodanige belangenafweging, dat er voor de burger geen aanleiding is naar de Raad van State te stappen. Dat zal bij het voorliggende plan niet lukken. Dit punt behoeft geen verdere toelichting, behalve de wens dat wij ons abonnement op de Raad van State graag zouden willen beëindigen.

  Lees meer
  Gemeentebelangen-Bergen-NH
 • Begrotingsbehandeling Gemeentebelangen | 27 oktober 2016

  Gemeentebelangen wil toe naar een ‘maatwerkdemocratie’. Gemeentebelangen vraagt zich af, wanneer de ‘gunfactor’ weer eens wordt opgepakt. Wanneer we eindelijk eens die draai in ons hoofd maken, dat de wet er is om geïnterpreteerd te worden. En als die niet goed is, dat wij dan moeten ingrijpen. De wet, de gemeente is er voor de inwoners. En niet andersom.

  Lees meer
  Gemeentebelangen-Bergen-NH
 • Toeristenbelasting en WOZ 2014

  Gemeentebelangen vindt dat gezinnen met kinderen onevenwichtig zwaar worden belast. Bovendien maken gezinnen met kinderen echt niet vaker gebruik van de voorzieningen. Ook zijn er vele kinderkampen van scholen en scouting, waarbij de toeslag met toeristenbelasting onevenredig hoog is ten aanzien van het overnachtingbedrag. Wij dienen daarom een amendement in.

  Lees meer
  Gemeentebelangen-Bergen-NH