Heeft u vragen? Stuur dan een mail naar info@gbbergen-nh.nl

BUCH

BUCH
29/06/2017 gbbergen

BUCH

De BUCH faalt – 6 maart 2018

Wij zijn geschrokken van de krantenberichten over de tekorten bij de Buch.

Er moet nu € 4,5 mln bij, naast de € 4 die pas geleden voor ICT is gevraagd. En dan wordt de jaarlijkse bezuiniging over de eerste 4 jaar van € 5,6 mln doorgeschoven, ofwel niet gehaald. In totaal dus incidenteel een tekort van € 31 mln. Maar ook moet rekening worden gehouden met € 2,9 mln extra aan jaarlijkse kosten. Als je dat laatste kapitaliseer over 40 jaar, dan zou je hier met de lage rentestand een investering kunnen doen van € 50 mln. Dan bedraagt het verlies opgeteld zo’n  € 81 mln.

De vier BUCH-gemeenten beschikken over bijna 800 ambtenaren die sinds begin 2017 de taken van de verschillende gemeenten uitvoeren. De gemeente Bergen heeft een aandeel van 34,5% en draagt daar jaarlijks zo’n € 20 mln aan bij. Maar deelt ook in het verlies, ofwel € 28 mln. Dat is bijna € 300 per gezin.

Natuurlijk gaat U dit niet direct in de portemonnee voelen. Maar bedrijfsmatig is het een schande. De gelatenheid van het bestuur waarmee dit verlies wordt geaccepteerd, doet vreemd aan. Er zijn vele scenario’s opgesteld. Het bestuur kiest voor de duurste optie.

Een ziekteverzuim van 8% tegen landelijk 4% geeft te denken, maar dan werk je toch aan een verbetering! En als er meer bouwaanvragen zijn, krijg je toch meer inkomsten! En een slechtere dienstverlening dan voorheen, terwijl het omgekeerde de bedoeling was, wil je toch niet accepteren?

De begroting van de BUCH is in november vastgesteld. De cijfers van 2017 zijn nog niet bekend. En nu ligt er na enkele maanden dit voorstel. Een enorme kluif voor de raadsleden, die met het oog op de verkiezingen wel andere dingen aan hun hoofd hebben.

Bij een debacle van deze omvang zouden er in het bedrijfsleven koppen vallen. Ik denk dat dit ook bij de BUCH moet gebeuren. Je kan je immers afvragen of de bestuurders wel capabel zijn om een bedrijf in deze omvang te runnen.

Het is niet verwonderlijk dat mevrouw Hafkamp, als toeziend hoofd van de organisatie, deze taak niet aan kan. Zij is destijds als burgemeester van een gemeente met 30.000 inwoners benoemd en niet als hoofd van een organisatie met 800 werknemers.

Bij keuze voor haar als burgemeester werd zij  destijds geroemd om haar contactuele eigenschappen en niet haar managementkwaliteiten.

De gemeenteraden staan nu buiten spel. Een motie van wantrouwen is niet terecht. Als burgemeester heeft zij immers niet gefaald in haar destijds toegewezen taken. Aftreden als hoofd van het BUCH-bestuur zou daarom passend zijn.

Thijs Bijl, voorzitter Gemeentebelangen.