Heeft u vragen? Stuur dan een mail naar info@gbbergen-nh.nl

Maatwerk democratie

MAATWERK DEMOCRATIE

Maatschappelijk gezien verandert er op dit moment, 2017, heel veel. En in een hoog tempo. Alleen al de ontwikkelingen van de sociale media zijn voor allerlei maatschappelijke organisaties reden om zeer alert te zijn en snel te reageren. Anders gaat dat ten koste van hun bestaansrecht en bestaansnoodzaak. Dat geldt ook voor politieke organisaties.
Zoals voor de Bergense lokale kiesvereniging bij uitstek, Gemeentebelangen dus.

Wij zijn groot voorstander van het uitwerken en in werking stellen van een andere vorm van lokale politiek bedrijven. Bewoners hebben via de social media vaak en snel contact met elkaar en kunnen makkelijk met elkaar van gedachten wisselen over wat er in het dorp gebeurt. Of wat zij vinden, dat er in het dorp zou moeten gebeuren. Hun meedenken betreft alle denkbare gebieden. Als wij op een eerlijke manier politiek willen bedrijven, moeten we naar de mensen luisteren en hun wensen zo veel mogelijk meewegen in onze beslissingen.

Maar niet iedereen is het zelfde. Wij willen in onze beslissingen zoveel mogelijk van de ‘eigen’ verlangens van de bewoners meenemen. Dat noemen we ‘maatwerkdemocratie’. Werken voor en vanuit de mensen door en voor wie we zijn gekozen. Inderdaad, het maakt ons werk er niet makkelijker op. Immers, iedereen heeft ergens wel een mening over.
Maar waar een wil is, is een weg. Inmiddels hebben wij gemerkt, dat ‘zo denken’ ook een heel andere manier van besturen betekent.

000