Heeft u vragen? Stuur dan een mail naar info@gbbergen-nh.nl

Ruimtelijke ordening

Ruimtelijke ordening

RUIMTELIJKE ORDENING, NATUUR EN LANDSCHAP

De huidige gemeente Bergen kent een grote verscheidenheid aan natuurgebieden en cultuurhistorische landschappen.

Groen en kleinschaligheid
Net als in de dorpen is groen en kleinschaligheid nog altijd overheersend. De druk op de ruimte is echter groot. Er zijn sterke veranderingen in de agrarische sector (melkveehouderij, paarden en bollen). Er is weinig ruimte meer voor uitbreiding ten behoeve van woningbouw. Plannen voor inbreilocaties moeten vanaf het begin met alle belanghebbenden (dus ook de omwonenden) worden besproken. In de centra willen projectontwikkelaars steeds méér op een steeds kleiner oppervlak. GB bepleit ook hierbij kleinschaligheid als uitgangspunt, zowel in het belang van de bewoners en de ondernemers als van de bezoekers.

Het strand en de kust
Het strand en de kust verdienen actieve bescherming. De drie belangrijkste kustplaatsen Egmond aan Zee, Bergen aan Zee en Camperduin moeten hun eigen sfeer en karakter behouden. De natuurgebieden dienen zorgvuldig te worden beheerd, waarbij voorlichting aan en inspraak van de bevolking essentieel is (b.v. in de Schoorlse Duinen).

Cultuurgoed
Cultuurgoed zoals het Slotkwartier of het Oude Hof dienen uiterst zorgvuldig te worden ontwikkeld en beheerd.

Ecologische bedrijven
De komst van ecologische bedrijven in het buitengebied verdient een sterkere stimulans van gemeentezijde.

Verkeersdruk
De toenemende verkeersdruk op het kustgebied moet zoveel mogelijk aan de grenzen van de gemeente worden opgevangen, mede om de parkeerdruk in de centra te verlichten. Bij het bevorderen van het fietsverkeer is naast veiligheid een goede bewegwijzering van groot belang.

000